Wiebe Hovingh

Gespecialiseerd in:

Arbeidsrecht, Juridische helpdesk – corona – Schenkeveld Advocaten, Onderwijsrecht, Sportrecht

Wiebe Hovingh heeft zijn studie rechten aan de Rijksuniversiteit in Groningen voltooid. Hij is vennoot en werkzaam binnen de secties arbeidsrecht, sociaal-zekerheidsrecht, onderwijsrecht en ambtenarenrecht. Hij heeft de Grotius-specialistenopleiding Arbeidsrecht gevolgd.

Bij arbeidsrechtelijke kwesties treedt hij zowel op voor werkgevers als voor werknemers. Wiebe kan u adviseren over alle facetten van het ontslagrecht. Hierbij kunt u denken aan reorganisaties maar ook aan langdurige arbeidsongeschiktheid en (dis) functioneren. Ook adviseert Wiebe regelmatig ondernemingsraden en werkgevers op het gebied van medezeggenschap en collectieve arbeidsovereenkomsten.

Lidmaatschappen/nevenfuncties

  • Lid Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam
  • Lid Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)

Wiebe Hovingh completed his law studies at the University of Groningen. He is a partner and works in the employment law, social security law, education law and public service law departments. He followed the Grotius specialist training course in Employment Law.

In employment law matters, he acts on behalf of both employers and employees. Wiebe can advise you on all aspects of dismissal law. This may include reorganisations, but also long-term incapacity for work and (dis) functioning. Wiebe also regularly advises works councils and employers in the field of employee participation and collective labour agreements.

Membership/other positions
- Member of the Amsterdam Employment Lawyers Association
- Member of the Dutch Employment Lawyers Association (VAAN)