Wiebe Hovingh

Advocaat

Heeft u vragen over het arbeidsrecht? Over arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden, een conflict, ziekte en re-integratie of ontslag? Of gaat u reorganiseren en kunt u daarbij juridische bijstand gebruiken? Dan help ik u graag verder.

Sinds 2000, het jaar waarin ik werd beëdigd als advocaat, heb ik mij gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Ik ben dan ook goed thuis in het arbeidsrecht voor de zorg, de overheid, ondernemingen en het onderwijs. Zo heb ik onder meer veel ervaring met ingewikkelde arbeidsgeschillen, reorganisaties, langdurige arbeidsongeschiktheid en concurrentiebedingen. Ook adviseer ik over algemene regelingen, zoals gedragscodes, integriteitsbeleid, privacy codes en reglementen voor colleges van bestuur, de raad van toezicht en medezeggenschapsorganen.

Ik werk zowel voor werkgevers als voor werknemers. Daarbij vind ik het belangrijk om samen met mijn cliënt op zoek te gaan naar de best mogelijk oplossing. Praktisch en oplossingsgericht, zo is mijn aanpak dan ook het beste te omschrijven. Ik probeer zaken te regelen als dat kan, maar ik ben zeker ook niet te beroerd om te procederen waar dat moet.

Lidmaatschappen

  • Lid Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA)
  • Lid Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)