Sollicitant aangenomen, toch geen arbeidsovereenkomst?

Blog

Schenkeveld Advocaten - Real estate concept

Stel, u heeft als werkgever een sollicitatiegesprek gevoerd. U laat de sollicitant na afloop via de e-mail weten dat hij of zij is aangenomen. Zorgt die mededeling er dan ook automatisch voor dat er een arbeidsovereenkomst ontstaat? Over die vraag moest de rechtbank Noord-Holland zich onlangs buigen.

Afspraken in het sollicitatieproces

De sollicitant in die zaak solliciteerde via een uitzendbureau voor de functie van Logistiek Medewerker bij KLM. Na het sollicitatiegesprek kreeg hij een e-mail van het uitzendbureau met de mededeling dat hij was aangenomen. In diezelfde e-mail werd ook het voorgestelde bruto-uurloon van € 13,76 al vermeld. Ook vroeg het uitzendbureau de sollicitant zo snel mogelijk een AV-screening op te sturen. Die screening was nodig voor het aanvragen van de Schipholpas. Zonder een Schipholpas zou de sollicitant namelijk niet kunnen starten, zo viel in de e-mail te lezen.

De sollicitant liet in een reactie weten dat hij akkoord ging met het salaris. Hij kwam echter niet door de AV-screening, waardoor hij geen Schipholpas kon aanvragen. KLM liet hierop weten dat hij niet welkom was. Maar volgens de sollicitant was door de e-mailwisseling met het uitzendbureau al wel een arbeidsovereenkomst ontstaan.

Essentiële onderdelen arbeidsovereenkomst & andere voorwaarden

De sollicitant stapte daarom naar de kantonrechter. Hij vorderde zijn salaris en verzocht ook bij KLM aan het werk te mogen. De rechter oordeelde echter dat als er alleen afspraken zijn gemaakt over het (uur)loon er nog geen sprake kan zijn van een arbeidsovereenkomst. Andere essentiële onderdelen van een arbeidsovereenkomst (zoals de arbeidsduur, de arbeidsomvang, de eerste werkdag en het gezag) waren in de e-mailwisseling namelijk onbesproken gebleven. Daarnaast oordeelde de rechter dat het doorlopen van de AV-screening onderdeel uitmaakte van het verdere sollicitatieproces. Volgens de rechter vormde dit een voorwaarde voor het ontstaan van een arbeidsovereenkomst. Nu deze voorwaarde niet werd niet vervuld, kon er volgens de rechter ook geen arbeidsrelatie zijn ontstaan.

Waar moet u als werkgever op letten?

Een sollicitatiegesprek of de enkele mededeling dat een sollicitant is aangenomen, is onvoldoende voor het ontstaan van een arbeidsovereenkomst. Daarvan kan pas sprake zijn als alle essentiële onderdelen van een arbeidsovereenkomst besproken zijn. Denk daarbij aan afspraken over het loon, de arbeidsduur, de arbeidsomvang, de eerste werkdag en het gezag. Is er over deze onderdelen (nog) geen overeenstemming? Dan zal er meestal ook geen sprake zijn van een arbeidsovereenkomst.

Bovendien geldt dat de sollicitant moet hebben voldaan aan de door u gestelde voorwaarden voor het ontstaan van een arbeidsovereenkomst. U kunt bijvoorbeeld denken aan het aanleveren van een VOG-verklaring. Wanneer achteraf blijkt dat de sollicitant niet voldoet aan die voorwaarde(n), komt er ook geen arbeidsrelatie tot stand. Overigens is het wel van belang dat u hierover in alle fases van een sollicitatie duidelijk met de sollicitant communiceert. In het vonnis gaf de kantonrechter namelijk nog aan dat het uitzendbureau de e-mail onhandig had geformuleerd. Dit bleef nu zonder gevolgen, maar is dus wel een punt van aandacht.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp of heeft u hier advies over nodig? Neem dan gerust contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten.