Blogs in Faillissementsrecht

Kennis
Rechtbank Noord-Holland verklaart Kitchens & More in staat van faillissement
Op 4 juni 2024 is door de rechtbank Noord-Holland het faillissement van Kitchens & More te Heerhugowaard uitgesproken. Mr. Stefan Jansen is aangesteld tot curator en zal dit faillissement behandelen. Kitchens & More exploiteerde tot het faillissement een onderneming in de verkoop van keukens aan voornamelijk particuliere klanten.
Rechtbank Noord-Holland verklaart Crown Van Gelder in staat van faillissement
De rechtbank Noord-Holland heeft op 24 januari 2023 het faillissement uitgesproken van Crown Van Gelder B.V. Crown Van Gelder is producent van verschillende papiersoorten voor specifieke toepassingen, zoals ijsverpakkingen, luxury shopping bags en High Speed Inkjet-printers. Het bedrijf heeft zich genoodzaakt gezien om het faillissement aan te vragen, omdat het voorzag dat zij niet meer aan haar betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen.
Breaking: NOW-subsidies niet overdraagbaar en niet te verpanden
De kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland heeft op 30 maart 2022 als eerste geoordeeld dat NOW-subsidies niet overdraagbaar en niet te verpanden zijn. Dit is uitgemaakt in een faillissementszaak die door mr. Stefan Jansen en mr. Lisa Morsch, curator en advocaat bij Schenkeveld Advocaten, aanhangig is gemaakt tegen Rabobank.
Betalingsnood door Corona-crisis? Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020 biedt mogelijkheden!
Heeft uw onderneming betalingsproblemen vanwege de Corona-crisis? Met de Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020 kan de onderneming een faillissementsverzoek van een schuldeiser tot maximaal 6 maanden afwenden. In dit blog zet ik de mogelijkheden voor u op een rij.
Hoe wordt de WHOA herstructureringsdeskundige gekozen?
Met de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (de ‘WHOA’) kunt u zelf buiten faillissement een dwangakkoord aan de schuldeisers aanbieden of dit aan een herstructureringsdeskundige overlaten. Hoe wordt keuze voor een herstructureringsdeskundige gemaakt en bent u na die keuze de regie kwijt?
De eerste WHOA-uitspraken: reorganiseren of toch liquideren?
Zoekt u naar mogelijkheden om uw bedrijf te reorganiseren of juist af te wikkelen buiten faillissement? De eerste uitspraken over de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (de ‘WHOA’) zijn bekend. In dit artikel bespreek ik wat de WHOA voor uw bedrijf kan betekenen.
Faillissement voorkomen? Maak gebruik van de WHOA
Per 1 januari 2021 treedt de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (de ‘WHOA’) in werking. De WHOA maakt het voor bedrijven met financiële problemen mogelijk om dwingend een akkoord op te leggen aan de schuldeisers en aandeelhouders, ook als zij medewerking weigeren. Door de WHOA wordt het voor u een stuk eenvoudiger om het voortbestaan van uw bedrijf veilig te stellen.
Doorstart mogelijk bij financiële problemen door coronavirus?
De overheid heeft een ongekend pakket aan noodmaatregelen getroffen, om faillissementen van bedrijven en daarmee ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. Naast de fiscale maatregelen gaat het bijvoorbeeld om de noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Ook banken hebben inmiddels toegezegd, een actieve rol te vervullen waar het gaat om het voorkomen van faillissementen. Veel ondernemers kampen met het wegvallen van een groot deel van de omzet, maar de financiële verplichtingen lopen gewoon door. Hoe kan tijdelijk wat “lucht” worden gecreëerd?
Verpanding assurantieportefeuille niet mogelijk
De Hoge Raad heeft in een arrest van 6 december 2019 geoordeeld, dat een assurantieportefeuille niet een goed is in de zin van art. 3:1 BW en daardoor niet vatbaar is voor overdracht of verpanding. Welke gevolgen heeft dit arrest voor de verzekeringsbranche?
Wat te doen als uw contractspartij failliet gaat?
Hierna worden twee belangrijke uitspraken van de Hoge Raad besproken over de gevolgen van een faillissement voor lopende overeenkomsten.