Blogs in Aanbestedingsrecht

Kennis
Aanbesteding: is het mogelijk een gebrek in de ondertekening te herstellen?
Inschrijven op een aanbesteding is precisiewerk. Aanbestedende diensten stellen veel eisen, soms zelfs tot het niveau van regelafstand en lettergrootte van documenten. Een vergissing daarin is snel gemaakt en dat kan leiden tot uitsluiting uit de aanbesteding. Kan een inschrijving achteraf nog aangevuld of gewijzigd worden, bijvoorbeeld bij een gebrek in de ondertekening? Aan de hand van een recente uitspraak zal ik de (on)mogelijkheden bespreken.
Recht op schadevergoeding na verloren aanbesteding?
In 2011 schrijft partij X in op een aanbesteding voor onkruidbestrijding. De gemeente gunt de klus aan partij Y terwijl die partij niet over de juiste kwalificaties beschikt. Partij X eist in een bodemprocedure schadevergoeding. Wordt deze toegewezen?
Aanbestedingsrecht: botsing circulaire gunningscriteria en gelijkheidsbeginsel om voorsprong zittende leverancier
De rechtbank Rotterdam heeft in een recente uitspraak een streep gezet door een aanbesteding. Daarbij kwamen twee beginselen met elkaar in botsing die op het eerste gezicht niet veel met elkaar te maken lijken te hebben. Wat speelde hier?
Aanbesteding: ga niet de fout in bij de vraag naar referenties!
Een aanbesteding is opgebouwd uit een aantal fasen waarin inschrijvers afvallen door uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, selectiecriteria en gunningscriteria. Bij selectiecriteria vraagt de aanbestedende dienst vaak naar referenties. Let op dat u zich aan de regels houdt!
Gunningsbeslissing bij ontwikkeloptie kan volledig getoetst worden!
De rechter kan een gunningsbeslissing voor een ontwikkeloptie volledig toetsen. Wanneer dit kan en onder welke voorwaarden, heeft de  rechtbank Amsterdam in een recente uitspraak op een praktische manier laten zien.
Aanbesteden: zo werkt het alleenrecht of uitsluitend recht
Aanbestedende diensten zijn verplicht om overheidsopdrachten aan te besteden. Maar in sommige gevallen geldt deze verplichting niet, bijvoorbeeld als er een zogenaamd alleenrecht of uitsluitend recht wordt verleend. Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.
Aanbesteding in tijden van corona: gelden termijnen onverkort?
Het kabinet heeft op 15 maart 2020 maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het SARS CoV-2 coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Wat heeft dit voor gevolgen voor lopende aanbestedingen en de termijnen daarin?
Subsidieontvangers kunnen aanbestedingsplichtig zijn!
De Europese aanbestedingsrichtlijnen en de Nederlandse Aanbestedingswet 2012 zijn van toepassing op overheidsopdrachten die worden verstrekt door aanbestedende diensten. Als een partij een subsidierelatie met een overheidsorgaan heeft, kan voor deze subsidieontvanger een aanbestedingsplicht gelden.
Aanbestedende diensten opgelet: verbod op uitsluiting tenderkostenvergoeding
Per 1 januari 2020 kunnen tenderkostenvergoedingen niet meer op voorhand worden uitgesloten in de aanbestedingsstukken. Op dit moment is het gebruikelijk dat aanbestedende diensten bedingen opnemen in de aanbestedingsstukken die tenderkostenvergoedingen uitsluiten. Op die manier hoeven aanbestedende diensten bij het intrekken van een aanbesteding de door een ondernemer gemaakte tenderkosten niet te vergoeden. Staatssecretaris van Economische zaken en Klimaat Mona Keijzer acht deze gang van zaken onwenselijk. Zij vindt het op voorhand uitsluiten van een tenderkostenvergoeding disproportioneel. Om die reden wil de Staatssecretaris de Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 2016 wijzigen.
Aanbestedingsrecht: dit zijn de 3 meest voorkomende procedures
Er wordt in Nederland veel geprocedeerd over aanbestedingen, voor het overgrote deel in kort geding. In die procedures komt een aantal onderwerpen regelmatig terug. En ook in onze praktijk krijgen wij over die onderwerpen veel vragen. In dit blog geven we u dan ook graag een korte uitleg over deze onderwerpen, mét een aantal praktische handvatten.