Rechtbank Noord-Holland verklaart Crown Van Gelder in staat van faillissement

Blog

Papierfabriek genoodzaakt tot faillissementsaanvraag

De rechtbank Noord-Holland heeft op 24 januari 2023 het faillissement uitgesproken van Crown Van Gelder B.V. Crown Van Gelder is producent van verschillende papiersoorten voor specifieke toepassingen, zoals ijsverpakkingen, luxury shopping bags en High Speed Inkjet-printers. Het bedrijf heeft zich genoodzaakt gezien om het faillissement aan te vragen, omdat het voorzag dat zij niet meer aan haar betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen.

Over Crown van Gelder

Crown Van Gelder is de rechtsopvolger van Crown Van Gelder N.V., dat van 1985 tot 2015 genoteerd stond aan de effectenbeurs in Amsterdam en heeft door het bieden van innovatieve oplossingen een unieke marktpositie als papierfabriek verworven. Vanuit het bedrijfspand in Velsen voorziet Crown Van Gelder met ruim 250 werknemers en twee papiermachines haar klanten van papier. Ruim 90% wordt afgezet aan klanten buiten Nederland.

Onderzoeken mogelijkheden voortbestaan

De directie en curatoren, mr. R. Mulder (Pot Jonker Advocaten) en mr. A.H.J. Dunselman (Schenkeveld Advocaten), voeren inmiddels gesprekken met meerdere geïnteresseerden om de voortzetting van de activiteiten van Crown Van Gelder voor de toekomst veilig te stellen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze zaak, verwijzen we naar het persbericht van 24 januari 2023.