Alfons Dunselman

Gespecialiseerd in:

Faillissementsrecht/insolventierecht

Alfons Dunselman is sinds 1987 advocaat. Hij is een van de vennoten van Schenkeveld Advocaten en is werkzaam in de vestiging te Alkmaar. Als aandachtsgebied heeft hij insolventierecht. Hij verricht werkzaamheden:

  • als curator in faillissementen;
  • als bewindvoerder bij surseances van betaling;
  • als vereffenaar van ontbonden vennootschappen;
  • als bewindvoerder of vereffenaar van nalatenschappen;
  • advisering van bedrijven in financiële moeilijkheden.

Alfons Dunselman heeft een Postdoctorale opleiding Insolventierecht Grotius Academie en EUR Financiële Economie voor curatoren afgerond.

Lidmaatschappen/nevenfuncties

  • lid van INSOLAD, de Vereniging Insolventierecht Advocaten in Nederland
  • bestuurslid van Stichting Vrienden van Westerhout

Alfons Dunselman has been a lawyer since 1987. He is one of the partners of Schenkeveld Advocaten and works at the Alkmaar office. He focuses on insolvency law. He acts:

- as a trustee in bankruptcies;
- as administrator in suspensions of payment;
- as liquidator of dissolved companies;
- as administrator or liquidator of estates;
- advising companies in financial difficulties.

Alfons Dunselman has completed a post-graduate course in Insolvency Law at the Grotius Academy and EUR Financial Economics for trustees in bankruptcy.

Membership/other positions

- member of INSOLAD, the Association of Insolvency Lawyers in the Netherlands
- member of the bankruptcy committee of the district of Noord-Holland