Stefan Jansen

Advocaat

Heeft u vragen over een mogelijke faillissementssituatie, wilt u reorganiseren of wordt u wellicht aangesproken door een curator? Als curator en advocaat in faillissementen kan ik goed voor u inschatten waar de risico’s liggen en u echt verder helpen. Ook als u activa uit een faillissement wilt kopen of een doorstart wilt realiseren adviseer ik u graag.

Wilt u een financiering afsluiten of wijzigen of zekerheden afgeven? Ik kijk graag kritisch met u mee naar de mogelijkheden en risico’s. Ik kan voor u de aktes opstellen en beoordelen of de zekerheden, zoals pandrecht, hypotheekrecht of borgtocht, wel rechtsgeldig zijn.

Daarnaast sta ik met passie en vasthoudendheid agrarische ondernemers bij op het gebied van pacht, bloembollenrecht, fosfaatrechten en geschillen in een maatschap of V.O.F. Ik ben opgegroeid en woonachtig in de bloembollensector in de kop van Noord-Holland en voel mij dus echt thuis in de agrarische sector. Ik begrijp goed wat er speelt op uw agrarisch bedrijf en spreek uw taal.

Specialisatieopleidingen:

  • CPO insolventierecht voor curatoren (2017)
  • INSOLAD/Grotius insolventierecht (2021)
  • Financiële Economie voor Insolventieadvocaten (2022)

Lidmaatschappen en nevenfuncties:

  • Lid INSOLAD (Vereniging voor Insolventierecht Advocaten)
  • Lid Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR)
  • Lid van de Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten (VvARA)
  • Lid Agribusinessclub Noord-Holland Noord
  • Bestuurslid Stichting Hollands zuivelarchief
  • Bestuurslid Stichting Noordhollands veeverbeteringsarchief