Ernstig en blijvend letsel? De term ‘blijvende invaliditeit’ toegelicht

Blog

Schenkeveld Advocaten - rolstoel1

Soms loopt een ongeval met een sisser af en is er alleen sprake van wat blauwe plekken en schaafwonden. Helaas kunt u ook geconfronteerd worden met (veel) ernstiger letsel van uzelf of een naaste. Er kan zelfs sprake zijn van blijvende invaliditeit. Wat betekent deze term nu eigenlijk?

Wat is ernstig letsel?

Ernstig letsel is letsel waarvan herstel een lange tijd duurt, of waarvan u niet volledig zult herstellen. U kunt hierbij onder andere denken aan:

  • breuken (fracturen) aan de heup, knie, schouder, sleutelbeen etc;
  • letsel aan weke delen (organen en andere weefsels);
  • hersenletsel;
  • psychisch letsel als PTSS (posttraumatisch stress syndroom);

Ik zie in de praktijk dat ernstig letsel vaak ontstaat bij voetgangers, fietsers en scooterrijders. Dit is ook niet vreemd, want deze weggebruikers zijn kwetsbaar doordat zij geen veilig ‘omhulsel’ hebben, in tegenstelling tot automobilisten.

Hoe wordt blijvende invaliditeit vastgesteld?

Wanneer u met ernstig letsel te maken hebt, zult u merken dat u door uw klachten niet meer alles kunt zoals voorheen. Er is sprake van functieverlies aan één of mogelijk meerdere lichaamsdelen. Een medisch adviseur en een expertisearts zullen in dit geval een inschatting maken van de mate van dit functieverlies, waarbij zij de term ‘blijvende invaliditeit voor de gehele persoon’ hanteren. Het vaststellen hiervan wordt gedaan aan de hand van de ‘AMA-guides’. De ‘AMA-guides’ zijn richtlijnen van de ‘American Medical Association’. Op basis van deze richtlijnen wordt vastgesteld in welke mate de functionaliteit van uw gehele lichaam wordt beperkt door het gekwetste lichaamsdeel.

Heupfractuur na ongeval

Ik zal een voorbeeld geven. Eén van mijn cliënten had te maken met een heupfractuur na een ongeval. Zijn heup moest uiteindelijk vervangen worden. De door mijn medisch adviseur  ingeschakelde expertisearts gaf aan dat op grond van de ‘AMA-guides’ een percentage van 31% blijvende invaliditeit aan de orde was voor de heup, hetgeen tot 12% blijvende invaliditeit voor de gehele persoon leidde.

Dit percentage van 12% heb ik vervolgens gebruikt om de hoogte van de immateriële schadevergoeding (smartengeld) vast te stellen. Ook heb ik aan de hand van dit percentage de toekomstige schade door beperkingen in het huishouden onderbouwd.

Krijg de schadevergoeding waar u recht op heeft!

Om de maximale schadevergoeding te krijgen waar u recht op heeft, adviseer ik u om u in het geval van blijvende invaliditeit zeker te laten begeleiden door een letselschade advocaat. Dan weet u dat het percentage blijvende invaliditeit op de juiste wijze wordt vastgesteld en de vertaling van dit percentage naar uw schadeposten correct plaatsvindt.

Waarom een letselschade advocaat van Schenkeveld inschakelen?

Ik maak onderdeel uit van het team van letselschade advocaten van Schenkeveld. Wij hebben veel ervaring in de afhandeling van letselschadezaken. Wij zoeken samen met u naar oplossingen waarmee u op de korte en op de lange termijn geholpen bent. Wij maken ons hard voor uw zaak en zorgen ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft. Meestal kost het inschakelen van een letselschadeadvocaat u niets. De aansprakelijke partij moet uw kosten van rechtsbijstand namelijk vergoeden.

Neemt u gerust vrijblijvend contact op met één van onze letselschade advocaten voor meer informatie en een advies.