Letselschade en een schadeverzekering inzittenden (SVI)

Blog
Schenkeveld Advocaten - towfiqu-barbhuiya-B3PxVCnbsSI-unsplash

Letselschade en een schadeverzekering inzittenden (SVI)

Wanneer u een verkeersongeval is overkomen waarvoor u zelf schuldig bent, dan kunt u uw letselschade vaak op niemand verhalen. U draagt in dat geval dus meestal uw eigen schade.

Dit is anders als u een schadeverzekering inzittenden heeft afgesloten. U kunt daarop een beroep doen voor uw eigen letselschade en de letselschade van de passagiers bij een verkeersongeval.

Het is goed om te vermelden dat een Schade Verzekering Inzittenden (SVI) iets anders is dan een Ongevallen Inzittenden Verzekering (OIV). Op basis van deze laatste verzekering wordt uw schade niet vergoed.

Wat dekt een SVI en wat dekt een OIV?

Als het gaat om de SVI, dan zegt de naam het al. Het gaat om een schadeverzekering. Op basis van deze verzekering kan een vergoeding worden gevraagd voor letselschade van de bestuurder en de passagiers. Welke schadeposten voor vergoeding in aanmerking kunnen komen, zal ik hierna bespreken.

Een OIV is geen schadeverzekering, maar een sommenverzekering. Als er bij de bestuurder en/of de passagiers sprake is van blijvende invaliditeit of een overlijden na een ongeval, dan kan een uitkering volgen. Het gaat dan om een vaste verzerkderde som. Een vastgesteld percentage zal van dit bedrag worden vergoed, gebasseerd op de mate van blijvende invaliditeit. Dit percentage wordt doorgaans door een medisch adviseur vastgesteld, maar kan ook uit een medische expertise (uitgevoerd door een onafhankelijke arts) volgen.

Het is goed om u te realiseren dat de bestuurder die het verkeersongeval zelf heeft veroorzaakt ook een beroep kan doen op deze verzekeringen!

Schadeposten

Uw schadeposten kunnen zijn:

 • Gemis van loon, overwerkvergoedingen of ORT indien u door het ongeval niet meer of gedeeltelijk kunt werken;
 • Gemiste pensioenopbouw en vakantiegeld;
 • Studievertraging;
 • Economische kwetsbaarheid;
 • Hulp bij het uitvoeren van de huishoudelijke taken, waaronder boodschappen doen;
 • Kinderen naar school brengen;
 • Hulp bij het uitvoeren van de zelfverzorging;
 • Hulp bij het uitvoeren van de tuinwerkzaamheden of onderhoud en klussen in uw huis;
 • Kosten als gevolg van een opname in het ziekenhuis of een revalidatiekliniek;
 • Medische kosten;
 • Reiskosten;
 • Smartengeld voor pijn, verdriet en gederfde levensvreugde;
 • Wettelijke rente;
 • Alle andere kosten die u zonder het ongeval niet had gemaakt.

 

Op basis van de SVI een letselschadeclaim indienen

Zoals aangegeven dekt de SVI de letselschade van de bestuurder en de passagiers. Uw eigen verzekeraar wordt als het ware uw tegenpartij. Zij vergoedt immers uw schade. Hierdoor onstaat een belangenconflict. Wij raden u dan ook aan om u door ons kantoor te laten bijstaan bij het claimen van uw schade bij uw SVI-verzekeraar.

Kosten belangenbehartiger

Schenkeveld Advocaten kan u in de meeste gevallen kosteloos bijstaan bij het verhalen van uw letselschade op basis van de SVI. De kosten van een belangenbehartiger worden vaak op grond van de polisvoorwaarden vergoed. Mocht het vergoeden van de kosten in de polisvoorwaarden geheel of gedeeltelijk zijn uitgesloten, dan is dit in strijd met een uitspraak[1] van de Hoge Raad van 9 september 2022, waarin is bepaald dat de redelijke kosten ter vaststelling van uw schade onder de dekking van de schadeverzekering vallen. Het gaat hier ook om de kosten van een belangenbehartiger.

Bijstand van Schenkeveld Advocaten

Het indienen van een claim op basis van de SVI of de OIV brengt in sommige gevallen discussies met zich mee. Ook bij het in kaart brengen van de omvang van uw schade kan u stuiten op vervelende discussies. De SVI-verzekeraar is immers uw tegenpartij. Het is daarom altijd aan te raden u bij te laten staan door een professional.

De ondersteuning van ons kantoor geeft u rust. U kunt zich richten op uw herstel, terwijl wij uw letselschadedossier voor u behandelen.

Neemt u gerust vrijblijvend contact op met één van onze letselschade advocaten voor meer informatie en een advies.

 

[1] ECLI:NL:HR:2022:1174, Hoge Raad, 21/01254 (rechtspraak.nl)