Huishoudelijke hulp bij letselschade, klopt u aan bij de verzekeraar of bij de gemeente?

Blog
Schenkeveld Advocaten - huishoudelijke hulp bij letselschade

Een ongeval met letsel kan uw dagelijks leven drastisch veranderen. Naast fysieke en emotionele veranderingen, kunt u ook te maken krijgen met praktische uitdagingen, zoals de uitvoering van huishoudelijke taken. Het is goed mogelijk dat u vanwege het opgelopen letsel de huishoudelijke werkzaamheden niet meer (geheel) zelf kunt uitvoeren. In deze blog leg ik uit hoe het zit met de vergoeding van huishoudelijke hulp in een letselschadezaak en vertel ik u wat u moet weten over huishoudelijke hulp in de toekomst.

Schadepost

Als u door toedoen van een ander letselschade opliep en daardoor uw huishoudelijke taken niet meer (volledig) kunt uitvoeren, dan komen de kosten voor het inschakelen van huishoudelijke hulp voor rekening van de aansprakelijke verzekeraar. Het maakt daarbij niet uit wie u inschakelt om de huishoudelijke taken van u over te nemen. Dit kan uw partner zijn, maar ook een vriend of familielid of een professional.

Wanneer er sprake is van mantelzorg, dus hulp door gezins- of familieleden, dan wordt gerekend met vaste bedragen. De Letselschade Raad heeft hiervoor een richtlijn opgesteld. Afhankelijk van de mate van beperking en de gezinssamenstelling wordt de hoogte van de vergoeding bepaald. Daarbij wordt gekeken naar uw bijdrage in het huishouden vóór het ongeval. Deze bijdrage wordt uitgedrukt in een percentage van 25, 50, 75 of 100. Na de eerste 13 weken wordt de mantelzorg vergoed tegen een vast uurtarief, op het moment € 11,- per uur.

Aansprakelijke verzekeraar vs. gemeente

Wanneer huishoudelijke hulp moet worden ingeschakeld, gebeurt dit meestal via de aansprakelijke verzekeraar. Verzekeraars verwijzen letselschadeslachtoffers echter met regelmaat door naar het WMO-loket van de gemeente. WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning en biedt hulpbehoevenden ondersteuning in de vorm van onder meer huishoudelijke hulp.

Als de gemeente een WMO-aanvraag van een letselschadeslachtoffer toewijst, dan kan zij de kosten hiervan verhalen op de aansprakelijke verzekeraar. Ook de eigen bijdrage die u als letselschadeslachtoffer moet betalen aan de gemeente om gebruik te mogen maken van de WMO-voorziening (huishoudelijke hulp) komt voor rekening van de aansprakelijke verzekeraar.

Zolang uw letselschadezaak nog niet is afgerond, moet uw schade worden vergoed door de aansprakelijke verzekeraar. Het maakt dan niet uit of de huishoudelijke hulp wordt geregeld via de aansprakelijke verzekeraar of via de gemeente. Veelal is het het gemakkelijkst en het snelst om de vergoeding via de aansprakelijke verzekeraar te regelen.

Huishoudelijke hulp in de toekomst, kunt u nog een WMO-voorziening aanvragen?

Maar wat zijn uw rechten als de letselschadezaak is afgewikkeld en u na de afwikkeling toch nog huishoudelijke hulp nodig heeft vanwege het door u opgelopen letsel? Kunt u dan nog aankloppen bij de gemeente?

Uitspraak

De rechtbank Rotterdam oordeelde in haar uitspraak van 20 juni 2023 van niet. De rechtbank oordeelde dat de WMO-aanvraag – die na de schadeafwikkeling door het letselschadeslachtoffer werd gedaan – terecht was afgewezen door de gemeente. Het letselschadeslachtoffer had de kosten voor toekomstige huishoudelijke hulp moeten meenemen in de schadeafwikkeling met de aansprakelijke verzekeraar. Dit is niet gebeurd, waardoor het slachtoffer geen vergoeding had gekregen van de aansprakelijke verzekeraar, maar ook niet bij de gemeente terechtkan voor vergoeding van de toekomstige huishoudelijke hulp.

Om een dergelijke situatie te voorkomen, is het van belang dat u goede afspraken maakt bij de afwikkeling van uw letselschadezaak. Zeker als het gaat om toekomstige schadeposten zoals kosten voor huishoudelijke hulp. Het is daarom verstandig om u te laten bijstaan door een letselschade advocaat, voordat u overgaat tot definitieve afwikkeling van uw letselschadezaak met de aansprakelijke verzekeraar.

VRAGEN?

Heeft u vragen over deze blog? Of heeft u zelf ondersteuning nodig in het huishouden als gevolg van een ongeval? En wilt u weten of dit (in de toekomst) wordt vergoed? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze letselschade advocaten. Hiervoor kunt u het contactformulier invullen. Maar u mag ons ook altijd even bellen op een van de volgende telefoonnummers:

Kantoor Alkmaar: 072 – 514 46 66

Kantoor Hoorn: 0229 – 21 28 15

Kantoor Amsterdam: 020 – 333 80 50