Medisch adviseur

Woord

Als u bij (bijvoorbeeld) een verkeersongeval, bedrijfsongeval of medische fout letsel hebt opgelopen, dan moet in kaart worden gebracht wat uw schade is. Hierbij kan een letselschade advocaat u helpen. Een letselschade advocaat behartigt uw belangen bij de andere partij en helpt u met het inventariseren van uw schade en letsel.

Maar een advocaat is geen medicus. Daarom schakelt hij vrijwel altijd de hulp in van een medisch adviseur. Deze medisch adviseur brengt de omvang en gevolgen van het opgelopen letsel in kaart, evenals de relatie tussen het ongeval en uw klachten. Dit advies gebruikt uw letselschade advocaat weer bij het claimen van de schade. Daarmee speelt de medisch adviseur een belangrijke rol in de afwikkeling van uw letselschade.

Verschil behandelend arts en medisch adviseur

De behandelend arts is degene die u na het ongeval heeft behandeld of nog steeds behandelt. Dit is ook degene die het medisch dossier invult. Het is goed om te weten dat de behandelend arts nooit de rol van medisch adviseur mag innemen. In Nederland is er, om belangenverstrengeling te voorkomen, een strenge scheiding tussen de rol van medisch adviseur en de rol van behandelend arts.

Wat doet een medisch adviseur?

Een medisch adviseur is dus een arts die een onafhankelijk advies geeft in letselschadezaken. De medisch adviseur onderzoekt de medische gevolgen van het verkeersongeval, bedrijfsongeval of de medische fout. De verzekeraar van de wederpartij zal altijd een advies aanvragen bij een medisch adviseur. Maar de letselschade advocaten van Schenkeveld Advocaten raadplegen bij voorkeur ook een medisch adviseur die zij zelf aanwijzen. Op deze manier komen er twee adviezen tot stand en kan de inhoud van de adviezen met elkaar worden vergeleken.

Het komt regelmatig voor dat medisch adviseurs het niet met elkaar eens zijn. Dan is het een optie om een medische expertise te laten uitvoeren door een onafhankelijk medisch specialist, zoals een orthopeed, een psychiater of een andere arts. Deze arts zal dan door de medisch adviseurs gezamenlijk worden aangewezen en zij zullen samen bepalen welke vragen aan deze arts worden voorgelegd. Het komt trouwens ook wel eens voor dat medisch adviseurs het wel met elkaar eens zijn, maar toch waarde hechten aan het oordeel van een medisch specialist over de omvang van het opgelopen letsel en de toekomstrisico’s. Het kan namelijk zijn dat uw medische situatie voor de medisch adviseurs te specialistisch is om een uitspraak over te doen.

Mocht een medische expertise niet nodig zijn, dan zullen de adviezen van de medisch adviseurs leidend zijn als het gaat om de toekomstige risico’s en de te nemen vervolgstappen. Ook kan een medisch adviseur komen met een behandelsuggestie. Dit is erg fijn, omdat er op deze manier nog even extra met u wordt meegekeken naar mogelijke behandelingen.

Op het moment dat u medisch gezien bent uitbehandeld en duidelijk is wat de aard en omvang is van het opgelopen letsel en de gevolgen hiervan voor de toekomst, dan kan de stap worden gemaakt naar de schadeberekening. Hiervoor vertaalt uw letselschade advocaat de inhoud van het medisch advies of het expertiserapport naar een schadebedrag, om hierover in gesprek te gaan met de verzekeraar van de andere partij.

Letselschade advocaat raadpleegt onafhankelijke medisch adviseur

Mocht u het slachtoffer zijn geworden van bijvoorbeeld een verkeersongeval dan wel een bedrijfsongeval en u heeft letsel opgelopen, dan is het raadzaam om u te laten bijstaan door een letselschade advocaat. Een letselschade advocaat kan samen met u kijken naar de omvang van het opgelopen letsel. De letselschade advocaat zal hiervoor een onafhankelijke medisch adviseur raadplegen met het verzoek om een rapport uit te brengen over de aard en de omvang van het opgelopen letsel evenals over de gevolgen en toekomstrisico’s.

Als de aansprakelijkheid wordt erkend door de wederpartij, dan zijn de kosten van een letselschade advocaat en die van de medisch adviseur voor de andere partij.

Vragen?

Wilt u meer informatie ontvangen over de rol van de medisch adviseur? Of wilt u weten wat een letselschade advocaat voor u kan betekenen? Dan kunt u gratis advies vragen aan een van de letselschade advocaten van Schenkeveld Advocaten.