Woordenboek

Medisch adviseur

Wat is een medisch adviseur?

Een medisch adviseur is een arts die een onafhankelijk advies geeft in medische zaken. De medisch adviseur onderzoekt de medische gevolgen van het ongeluk of ongeval. Dit onderzoek wordt ook wel medische expertise genoemd. Met het onderzoek beantwoordt de medisch adviseur de vraag wat de blijvende gevolgen zijn van het ongeval. Zo kan de hoogte van de schadevergoeding worden bepaald.

Verschil behandelend arts en medisch adviseur

De behandelend arts is degene die de patiënt heeft behandeld en het medisch dossier heeft ingevuld. In Nederland is er een strenge scheiding tussen de rol van medisch adviseur en behandelend arts. Om belangenverstrengeling te voorkomen mag de behandelend arts nooit de rol aannemen van medisch adviseur.