De uitbetaling van uw voorschot bij letselschade blijft uit, wat nu?

Blog
Schenkeveld Advocaten - geld

Als u een ongeval is overkomen denkt u waarschijnlijk niet meteen aan schadevergoeding. Toch kunnen de kosten die u na een ongeval moet maken snel oplopen. Bijvoorbeeld omdat u eigen risico moet betalen voor uw ziektekosten, inkomensschade lijdt of hulp nodig hebt bij het uitvoeren van de huishoudelijke taken.

Voor deze kosten kunt u bij de aansprakelijke partij een voorschot op uw schade claimen. Maar wat als er geen voorschot wordt overgemaakt? Dan is de kans groot dat dit gevolgen heeft voor uw financiële situatie.

Onlangs heeft de rechter zich uitgelaten over een zaak waarin een verzekeraar weigerde om een voorschot uit te keren. In die zaak was de bestuurder van een auto van achteren aangereden, met borst- en nekklachten tot gevolg. De aansprakelijke verzekeraar erkende aansprakelijkheid en keerde meerdere keren een voorschot op de schade uit. Maar op een gegeven moment hield de verzekeraar hiermee op, omdat uit medisch onderzoek was gebleken dat de bestuurder een nekhernia had en het onduidelijk was of deze hernia wel het gevolg was van de aanrijding.

Een voorschot bij letselschade

In letselschadezaken is het niet vreemd dat de verzekeraar tussentijds voorschotten op de schade uitkeert. Als u bijstand krijgt van een letselschade advocaat, dan zal die periodiek uw schade begroten, een schadestaat opstellen en de schade met bewijsstukken onderbouwen. De schadestaat vormt dan de basis voor een voorschot.

In een schadestaat vindt u vaak de volgende schadeposten terug:

  • inkomensschade (zoals het missen van loon, maar ook onregelmatigheidstoeslag)
  • kosten voor hulp bij de huishoudelijke taken
  • kosten voor hulp bij taken in de tuin en om het huis
  • medische kosten, zoals het eigen risico en onverzekerde kosten van bijvoorbeeld een fysiotherapeut
  • reiskosten naar behandelaren
  • kosten voor hulp bij de zelfverzorging, zoals bij het douchen en de toiletgang
  • smartengeld (immateriële schade zoals pijn en verdriet)
  • overige schadeposten, zoals kapotte spullen als gevolg van het ongeval

Terug naar de zaak: moet de aansprakelijke verzekeraar het voorschot toch betalen?

Terug naar de zaak die we hiervoor bespraken: de letselschade advocaat van het slachtoffer dat geen voorschot meer kreeg spande een kort geding aan tegen de aansprakelijke verzekeraar. Het slachtoffer was als gevolg van het ongeval namelijk niet meer in staat om zijn werkzaamheden uit te voeren. En omdat hij zzp’er was had hij daardoor geen inkomen meer. Mocht hij in loondienst zijn geweest, dan zou dit overigens anders zijn geweest. In dat geval heeft de werkgever namelijk een doorbetalingsverplichting.

Als het gaat om het vragen van een voorschot in kort geding, dan gaan rechters daar doorgaans terughoudend mee om. In deze zaak bestond er onduidelijkheid over het verband tussen het ongeval en de nekhernia. Of alle gevorderde schade tot dat moment in causaal verband stond met het ongeval, kon dan ook niet worden vastgesteld.

Toch zag de kort geding rechter aanleiding voor een voorschot op de schade van het slachtoffer, en wel omdat het slachtoffer voor het ongeval volledig aan het werk was en na het ongeval volledig was uitgevallen. Omdat hij zzp’er was en van de ene op de andere dag geen inkomen meer had was hij in financiële problemen gekomen. De verzekeraar had bovendien voortvarender een deskundige kunnen benoemen, zodat er eerder duidelijkheid was geweest over het verband tussen de aanrijding en de nekhernia, zo vond de kort geding rechter.

Schakel altijd een letselschade advocaat in

Mocht u bijstand wensen van een advocaat bij het aansprakelijk stellen van de tegenpartij en het verhalen van uw schade, dan staan de letselschade advocaten van Schenkeveld Advocaten voor u klaar. Wij zullen tijdens de looptijd van het letselschadedossier uw schade begroten en voorschotten op de schade voor u aanvragen, zodat u niet in financiële problemen komt. Mocht de betaling van een voorschot uitblijven, dan kunnen wij eventueel een gerechtelijke procedure starten.

Als er een ander aansprakelijk is voor uw schade, dan worden de kosten van een letselschade advocaat ook gezien als schade. Deze kosten worden dan doorgaans volledig vergoed door de aansprakelijke verzekeraar. In dat geval kost onze bijstand u niets.