Smartengeld (immateriële schade)

Woord

Wat is smartengeld/immateriële schade?

Smartengeld is een vergoeding voor geleden immateriële schade. Immateriële schade kent verschillende vormen, namelijk lichamelijk of mentaal leed. Denk hierbij niet alleen aan financiële schade maar ook aan pijn, verdriet en/of gederfde levensvreugde. Gederfde levensvreugde is het moeten leven met chronische pijn of beperkingen waardoor er minder van het leven genoten kan. Het betreft immateriële schade, die moeilijk aan te tonen is.

Wie kan aanspraak maken op smartengeld?

Immateriële schadevergoeding kan alleen worden geëist door het slachtoffer zelf. Familie en nabestaanden kunnen hier geen aanspraak op maken.

Per 1 januari 2019 is het voor familieleden of nabestaanden van een slachtoffer wel mogelijk om een vergoeding ontvangen na een ongeval in de vorm van shockschade of affectieschade. Schockschade is smartengeld voor derden die getuige zijn geweest van een ernstig ongeluk en daarvan psychische schade hebben. Het smartengeld is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.  Bij affectieschade gaat het om het leed dat naasten of nabestaanden ondervinden doordat een persoon waarmee men een affectieve band heeft, ernstig gewond raakt of overlijdt. De vergoeding voor affectieschade is een vast bedrag tussen de €12.500 en €20.000 euro.

Het bepalen van de hoogte van smartengeld

Voordat smartengeld wordt uitgekeerd, moet worden vastgesteld wat de hoogte is van het vergoedingsbedrag. Elke situatie waarin dit wordt bepaald is in principe uniek, maar er zijn wel een aantal standaard factoren die meespelen bij het berekenen van het smartengeld:

  • Wat is de leeftijd van het slachtoffer?
  • Hoe lang heeft het slachtoffer in het ziekenhuis gelegen/hoe lang duurde de revalidatie?
  • Hoeveel medische ingrepen zijn er geweest en hoe ernstig waren deze?
  • Wat is de duur van het genezingsproces?
  • Is er sprake van blijvende invaliditeit of beperkingen?
  • Is er zichtbare verminking of littekens?
  • Heeft het slachtoffer zichtbaar invloed op werk of studie vanwege het letsel?
  • Heeft het slachtoffer zichtbaar invloed tijdens hobby’s en vrijetijdsbestedingen vanwege het letsel, oftewel gederfde levensvreugde?
  • Is er sprake van een geschokt rechtsgevoel?
  • Wanneer alles is overwogen, wordt het vergoedingsbedrag vast gesteld.

Wat te doen bij immateriële schade?

Wanneer u immateriële schade heeft opgelopen is het belangrijk om contact op te nemen met een letselschade advocaat. Deze advocaat begeleidt u in het proces om een schadevergoeding te vorderen. Een letselschade advocaat kan voor u een inschatting maken van de hoogte van uw immateriële schade.

Nog vragen? Neem contact op met onze letselschade specialisten.

Lees ook:  Smartengeld: bestaat er een redelijke compensatie voor leed?