Aangereden door een landbouwvoertuig, recht op schadevergoeding?

Blog
Schenkeveld Advocaten - tractor

Regelmatig gebeuren er verkeersongelukken met landbouwvoertuigen, zoals trekkers. De vaak grote en zware voertuigen rijden meestal niet hard, maar kunnen bij een aanrijding wel enorme letselschade veroorzaken. Zo ook in het zuiden van Nederland, waar recent in een paar dagen tijd twee dodelijke verkeersongevallen plaatsvonden met een landbouwvoertuig.

Bent u zelf aangereden door een landbouwvoertuig en heeft u hierbij (ernstig) letsel opgelopen? Of liep uw partner of kind letsel op als gevolg van een aanrijding met een landbouwvoertuig? Hieronder leg ik uit wie er aansprakelijk is en of u recht heeft op schadevergoeding.

Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM)

Landbouwvoertuigen zijn vaak grote gemotoriseerde voertuigen die veelal worden ingezet voor landbouw en groenonderhoud. Net als andere motorvoertuigen, zoals auto’s en motors, moeten landbouwvoertuigen op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) minimaal WA-verzekerd zijn. Dit zodat (letsel)schade aan personen en/of zaken die veroorzaakt is door het landbouwvoertuig, verzekerd is.

Aansprakelijkheid en schadevergoeding na aanrijding door landbouwvoertuig

Als u wordt aangereden door een landbouwvoertuig en u loopt als gevolg hiervan (letsel)schade op, dan moet eerst aan de hand van de verkeersregels worden beoordeeld wie er aansprakelijk is voor de schade. Als er fietsers of voetgangers betrokken zijn bij de aanrijding, dan gelden er andere regels. Hieronder leg ik per verkeersdeelnemer uit hoe dit zit.

  • Bestuurders van motorvoertuigen

Als u als bestuurder van een motorvoertuig – zoals een auto of motor – wordt aangereden door een bestuurder van een landbouwvoertuig, dan moet aan de hand van de verkeersregels worden beoordeeld wie er aansprakelijk is en wie de schade moet betalen. Is het ongeval ontstaan doordat de bestuurder van het landbouwvoertuig de verkeersregels heeft overtreden of omdat hij gevaarzettend rijgedrag heeft vertoond, dan is de bestuurder van het landbouwvoertuig aansprakelijk en moet zijn verzekeraar uw letselschade volledig vergoeden. Heeft u zelf ook gedeeltelijk bijgedragen aan het ongeval, dan wordt de hoogte van de schadevergoeding hierop aangepast.

  • Fietsers en voetgangers

In tegenstelling tot bestuurders van motorvoertuigen, zijn fietsers en voetgangers kwetsbare verkeersdeelnemers die meer risico lopen in het verkeer. Zij worden daarom extra beschermd door de wet.

Als u als fietser of voetganger wordt aangereden door een bestuurder van een landbouwvoertuig, dan is de bestuurder van het landbouwvoertuig volgens de wet bijna altijd aansprakelijk voor de gevolgen van het ongeval en moet hij in ieder geval 50% van uw letselschade vergoeden. Ook als u zich tijdens het ongeval niet aan de verkeersregels hield. Afhankelijk van de ernst van de verkeersfout en het opgelopen letsel, kan het hiervoor genoemde schadevergoedingspercentage nog verder oplopen. Als de fout geheel bij de bestuurder van het landbouwvoertuig ligt, dan komt uw letselschade volledig voor vergoeding in aanmerking.

Uitzondering op deze regel is als er sprake is van overmacht bij de bestuurder van het landbouwvoertuig. In dat geval kan het zijn dat de bestuurder van het landbouwvoertuig uw schade niet hoeft te vergoeden. Overmacht komt echter zelden voor.

  • Werknemers

Verder is het mogelijk dat u als werknemer op het bedrijfserf wordt aangereden door een landbouwvoertuig. In dat geval is er sprake van een bedrijfsongeval. Uw werkgever is dan aansprakelijk voor de schade, tenzij de werkgever kan aantonen dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan. Als de werkgever aansprakelijk is, moet zij uw letselschade (volledig) vergoeden. In veel gevallen heeft de werkgever een aansprakelijkheidsverzekering, die de schade vergoedt. U hoeft zich daarom geen zorgen te maken dat de relatie met uw werkgever verslechtert als u uw schade op haar probeert te verhalen.

Bent u als werknemer niet aangereden door een landbouwvoertuig, maar heeft u wel een bedrijfsongeval gehad met een landbouwmachine of een andere machine? Ook dan kunnen we in veel gevallen iets voor u betekenen.

Waar kan een letselschade advocaat u bij helpen?

Vaak kunnen wij u gratis bijstaan in uw letselschadezaak omdat ook de kosten van een letselschade advocaat verhaald kunnen worden op de aansprakelijke partij. Wij zorgen ervoor dat de (verzekeraar van de) schadeveroorzakende partij aansprakelijk wordt gesteld en dat uw schade in kaart wordt gebracht. Verder beoordelen wij – eventueel met behulp van een deskundige – welke zorg u nodig heeft om (volledig) te kunnen herstellen.

Heeft u nog vragen over aansprakelijkheid, letselschade of schadevergoeding? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze letselschade advocaten.

U kunt het contactformulier invullen of bellen naar één van de volgende telefoonnummers:
Kantoor Alkmaar: 072 – 514 46 66
Kantoor Hoorn: 0229 – 21 28 15
Kantoor Amsterdam: 020 – 333 80 50