Zwaar lichamelijk letsel door een ongeval: u heeft óók recht op praktische ondersteuning

Blog
Schenkeveld Advocaten - zwaar lichamelijk letsel

Heeft u of een naaste zwaar lichamelijk letsel opgelopen door een verkeersongeval of een bedrijfsongeval? In dit artikel vertel ik u wat zwaar lichamelijk letsel precies is. Ook leg ik uit welke praktische hulp een letselschade advocaat – meestal kosteloos – voor u kan regelen, waardoor u zich volledig kunt richten op uw herstel.

Zwaar lichamelijk letsel

Zwaar lichamelijk letsel wordt ook wel aangeduid met de term ‘ernstig letsel’. Bij zwaar lichamelijk letsel duurt het herstel lang of blijft het herstel zelfs volledig uit. Vaak zijn een of meer behandelingen in het ziekenhuis noodzakelijk. Als iemand zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen, zijn in de regel aanpassingen in het dagelijks leven noodzakelijk. Soms voor een korte periode, maar soms ook permanent.

Praktische ondersteuning geregeld door een letselschade advocaat

Als u zwaar lichamelijk letsel hebt opgelopen, is het natuurlijk erg belangrijk dat u een financiële vergoeding ontvangt voor de schade die u lijdt, bijvoorbeeld door een terugval in inkomen of voor de medische kosten die u maakt. Een letselschade advocaat regelt dit voor u.

Naast deze financiële hulp kan ook in praktisch opzicht veel voor u geregeld worden. Want als u zwaar lichamelijk letsel heeft, heeft u naast de financiële vergoeding waarschijnlijk minstens net zoveel behoefte aan praktische ondersteuning. Het kan zijn dat u vooral behoefte heeft aan verzorging aan huis, ondersteuning in het huishouden en/of hulp bij de verzorging van (kleine) kinderen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat er bemiddeling nodig is in het contact met uw werkgever of met school. Weet dan dat onze letselschade advocaten een groot netwerk hebben van allerlei hulpverleners die u in praktische zin kunnen ondersteunen. U hoeft dit dus niet zelf te regelen. Bovendien overleggen wij met de aansprakelijke partij en zorgen voor een vergoeding voor deze praktische ondersteuning. Aan welke vormen van ondersteuning kunt u dan zoal denken?

Huishouden

Hebt u te maken met letsel en moet uw huishouden draaiende gehouden worden, bijvoorbeeld omdat uw partner werkt of omdat u alleenstaand bent? Uw letselschade advocaat kan in samenspraak met de aansprakelijke verzekeraar huishoudelijke hulp voor u organiseren. Als u geen hulp vindt in uw eigen kring, kan een beroep worden gedaan op externe partijen die meestal op zeer korte termijn kunnen worden ingeschakeld. U hoeft daardoor niet lang te wachten op een voorziening via de gemeente. Bovendien moet de aansprakelijke verzekeraar deze kosten voldoen.

Verzorging

Als u door uw letsel bent aangewezen op verzorging, dan ontvangt u vaak via de gemeente zorg aan huis. Dit is minimale zorg, die in veel gevallen niet toereikend is. Wij kunnen in de letselschadezaak (extra) hulp bij uw verzorging realiseren, op kosten van de aansprakelijke verzekeraar.

Kinderopvang

Kunt u in de eerste fase na het ongeval uw kinderen niet zelf opvangen? Of bent u aanhoudend beperkt, waardoor er structureel behoefte bestaat aan kinderopvang? Dan kan een letselschade advocaat deze kinderopvang voor u regelen. Daarvoor schakelen wij een partij in die voor u de opvang in praktische zin regelt.

Arbeidsdeskundige

Is er na het ongeval sprake van stroef contact met uw werkgever? Of bent u zelfstandige en zijn er aanpassingen nodig om uw werk uit te kunnen voeren? Of is er wellicht vervangend personeel nodig? Een arbeidsdeskundige kan u adviseren en ondersteunen bij veel werkgerelateerde problematiek en hierover adviezen geven aan de aansprakelijke partij. Wij hebben een groot netwerk van arbeidsdeskundigen door het hele land, die op korte termijn inzetbaar zijn.

Contact met school

Uitval op school is altijd zorgelijk, zeker als dit langer duurt. Wij hebben contact met partijen die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van kinderen en jongvolwassenen die door een ongeval uit de roulatie zijn geraakt. Deze partijen kunnen het verschil maken door (onder meer) te overleggen met de school, te zorgen voor ondersteuning bij het leren en huiswerk en door tips te geven. Het is van groot belang om deze hulp in een vroeg stadium te starten, zodat studievertraging zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Revalidatie

Reguliere revalidatietrajecten leveren in sommige gevallen niet het gewenste effect op. Dan blijft u klachten en beperkingen houden, waardoor het dagelijks leven een worsteling wordt. Wij hebben binnen ons netwerk contact met partijen die ervoor zorgen dat u de draad van uw leven weer zoveel als mogelijk kunt oppakken. Na de intake wordt bepaald of een multidisciplinair revalidatietraject nodig is, met hulp van (meestal) een revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog, of dat slechts op één gebied hulp nodig is.

Kosten

De kosten verbonden aan deze praktische voorzieningen verhalen wij op de aansprakelijke partij. U wordt dus in financiële en praktische zin zoveel als mogelijk ontzorgd.

WAAROM EEN LETSELSCHADE ADVOCAAT VAN SCHENKEVELD INSCHAKELEN?

Ik maak onderdeel uit van het team van letselschade advocaten van Schenkeveld. Wij hebben veel ervaring in de afhandeling van letselschadezaken, ook als er sprake is van zwaar lichamelijk letsel. Meestal kost het inschakelen van een letselschade advocaat u niets. De aansprakelijke partij moet uw kosten van rechtsbijstand namelijk vergoeden.

Neemt u gerust vrijblijvend contact op met één van onze letselschade advocaten voor meer informatie en een advies.