Ik heb een aanrijding gehad, en nu?

Blog

Schenkeveld Advocaten - foto_schade

Een ongeval zit in een klein hoekje. Het komt helaas regelmatig voor dat u buiten uw schuld om betrokken raakt bij een aanrijding met letsel tot gevolg. U kunt dan denken aan een ongeval waarbij u als fietser bent aangereden door een auto, bijvoorbeeld omdat een bestuurder van een auto aan u geen voorrang heeft verleend. Ook is het mogelijk dat u het slachtoffer bent van een kop-staart botsing bijvoorbeeld in een file. Als gevolg van een aanrijding kunt u letsel hebben opgelopen en daarmee schade. In dit artikel vertel ik u waar u na een ongeval mee te maken zult krijgen, waarbij ik aangeef op welke manier een letselschade advocaat u daarin (meestal kosteloos) kan bijstaan.

Wat moet ik doen na een aanrijding?

Na een aanrijding is het van belang dat de betrokken partijen het Europese schade aanrijdingsformulier invullen. Mocht u niet in staat zijn om dit formulier in te vullen, omdat u bent afgevoerd met een ambulance, dan is het altijd nog een optie om het formulier later in te vullen of om het proces-verbaal van de politie op te vragen.

In dit soort gevallen is er bijna altijd politie ter plaatste gekomen die een verslag maakt van de aanrijding en dit opneemt in een proces-verbaal. Het proces-verbaal van de aanrijding kan door een letselschade advocaat worden opgevraagd, nadat de politie alle gegevens hierin heeft verwerkt.

Stel de tegenpartij aansprakelijk na een aanrijding

Indien u letsel heeft overgehouden aan een ongeval, dan is het vanzelfsprekend dat u een schadevergoeding wil eisen. Het is eerst nodig dat de aansprakelijke partij in verband met de aanrijding aansprakelijk wordt gesteld. Voor het onderbouwen van deze aansprakelijkstelling is het nodig dat:

 • Er een ingevuld schadeformulier voorhanden is of een door de politie opgesteld proces-verbaal;
 • Eventueel foto’s van de plaats van het ongeval en de schade aan de voertuigen dan wel de fiets aanwezig zijn. Ook foto’s van goederen die zijn beschadigd zijn van belang om de schade te onderbouwen. Denk hierbij aan foto’s van kapotte kleding, bril, telefoon, horloge etc.;
 • Eventueel verklaringen of de contactgegevens van getuigen beschikbaar zijn.

Bezoek een arts na een aanrijding

Na een ongeval is het van belang dat u zich altijd laat nakijken door een arts. Mocht u zijn afgevoerd met een ambulance, dan wordt u na het ongeval direct nagekeken door een SEH-arts. Mocht u niet zijn afgevoerd, maar heeft u toch last, dan is het altijd goed om even een afspraak met uw huisarts te maken. Als het gaat whiplashletsel of rugklachten, dan is op een röntgenfoto vaak niets te zien. Dit noemen wij niet-objectiveerbaar letsel. Het is zeker in deze gevallen van belang dat u uw klachten goed laat noteren door bijvoorbeeld uw huisarts, het liefst zo spoedig mogelijk na het ongeval.

 een letselschade advocaat helpt u bij het aansprakelijk stellen

Een letselschade advocaat kan voor u de veroorzaker van het ongeval aansprakelijk stellen. Als het om een verkeersongeval gaat, is dit de WAM-verzekeraar. Een letselschade advocaat stelt dan in eerste instantie een aansprakelijkstelling op. Dit is een brief waarin de aansprakelijke partij officieel aansprakelijk wordt gesteld en waarin de verjaringstermijn wordt gestuit. Het is goed mogelijk dat er een discussie met de aansprakelijke ontstaat. Een letselschade advocaat kan deze discussie vervolgens voor u voeren.

Wat is de aard en de ernst van het opgelopen letsel?

Na de erkenning van de aansprakelijkheid, is het nodig om uw schade in kaart te brengen. Hiervoor is het van belang om te weten wat de aard en de ernst van het opgelopen letsel is. Een letselschade advocaat zal hiervoor een medisch adviseur inschakelen. Voor het in kaart brengen van de omvang van uw schade, zal een letselschade advocaat altijd met u in gesprek gaan om te achterhalen waar u behoefte aan heeft en waarmee u nu echt geholpen bent.

Wat kan een letselschade advocaat voor u doen bij een aanrijding?

Kortom, een letselschade advocaat:

 • Stelt de wederpartij aansprakelijk;
 • Voert een eventuele discussie over de aansprakelijkheid;
 • Schakelt indien nodig een medisch adviseur in;
 • Gaat met u in gesprek om uw behoefte te achterhalen;
 • Zal een eerste voorschot voor u aanvragen;
 • Stelt een schadestaat op en vult deze telkens aan;
 • Discussieert met de aansprakelijke partij, indien nodig;
 • Brengt ook de toekomstrisico’s in kaart evenals de toekomstige schade;
 • Staat u bij in de ruimste zin van het woord.

Wie betaalt De kosten van een letselschade advocaat?

Als de aansprakelijkheid is erkend, dan zijn de kosten van een letselschade advocaat in beginsel volledig te verhalen op de aansprakelijke partij en is de bijstand voor u volledig kosteloos.

Neemt u gerust vrijblijvend contact op met één van onze letselschade specialisten voor meer informatie en een advies na een aanrijding.