Letselschade opgelopen tijdens stage, wie is aansprakelijk?

Blog
Schenkeveld Advocaten - pexels-marcus-aurelius-4064339

Twee BBL-leerlingen lopen stage bij een metaalbewerkingsbedrijf, waar zij een lading met pakketten metalen elementen uit een vrachtwagen moeten lossen. Dit gaat gruwelijk mis. De rondstroppen die om het pakket zitten, scheuren, waardoor het pakket van circa 4280 kg op het rechterbeen van één van de stagiairs valt. Het rechterbeen van de leerling moet uiteindelijk geamputeerd worden. De schade is enorm. Maar wie is hier aansprakelijk? Het leerbedrijf of de school?

Hierna bespreek ik eerst wat er in de wet staat over de aansprakelijkheid in geval van een ongeval tijdens de stage, waarna ik bespreek hoe het is afgelopen in deze zaak.

 

Aansprakelijkheid leerbedrijf

In artikel 7:658 BW is bepaald dat een werkgever in veel gevallen aansprakelijk is als een werknemer een bedrijfsongeval overkomt. In datzelfde wetsartikel is ook bepaald dat een bedrijf vaak ook aansprakelijk is voor andere personen die werkzaamheden uitvoeren binnen het bedrijf, maar geen werknemer zijn. Bijvoorbeeld stagiairs, vrijwilligers en ZZP’ers.

In het geval dat jij tijdens de uitoefening van jouw stagewerkzaamheden letselschade oploopt, is het leerbedrijf aansprakelijk voor de schade als aan de voorwaarden uit artikel 7:658 BW is voldaan.

Het gaat om de volgende voorwaarden:

  • De stagiair(e) heeft schade geleden;
  • De schade is ontstaan als gevolg van een ongeval tijdens de uitoefening van de (stage)werkzaamheden;
  • Het leerbedrijf heeft zijn zorgplicht geschonden; dit is bijvoorbeeld het geval als het leerbedrijf onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen.

 

Aansprakelijkheid school

Naast het leerbedrijf kan ook de school in bepaalde gevallen aangesproken worden. Of de school aansprakelijk is, hangt onder meer af van de vraag of zij haar zorgplicht heeft geschonden, wat er is afgesproken met het leerbedrijf en wat hierover in de stageovereenkomst staat.

Of de school haar zorgplicht heeft geschonden, hangt ook weer af van de omstandigheden van het geval. Dit verschilt dus per school en per situatie.

 

Wie is in deze zaak aansprakelijk?

In deze zaak ging het leerbedrijf vlak na het ongeval failliet, waardoor het slachtoffer zich wendde tot een andere partij (verder: partij X). Dit bedrijf werkte samen met het leerbedrijf. Het personeel van het leerbedrijf werd ingezet om werkzaamheden te verrichten voor partij X. Ook tijdens het ongeval was er sprake van werkzaamheden voor partij X. Partij X erkende aansprakelijkheid voor de gevolgen van het ongeval, máár stelde zich in deze procedure bij de rechtbank op het standpunt dat de school aansprakelijk is voor de schade van het slachtoffer. Bedrijf X – die de schade van de leerlingen heeft vergoed – was van mening dat de school haar zorgplicht heeft geschonden en om die reden de schade moet vergoeden van de leerling. Volgens bedrijf X heeft de school de stage van de leerlingen namelijk laten doorlopen terwijl het duidelijk was dat in het leerbedrijf op zeer onveilige wijze werd gewerkt. Ook zou de school onvoldoende toezicht hebben gehouden op het leerbedrijf.

De rechtbank Rotterdam oordeelde uiteindelijk dat de onderwijsinstelling haar zorgplicht niet heeft geschonden. Volgens de rechtbank strekte de zorgplicht van de school niet verder dan controleren of het leerbedrijf door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is erkend als leerbedrijf. Daarbij zijn er geen aanwijzingen dat het voor de onderwijsinstelling duidelijk was of had moeten zijn dat het leerbedrijf een onveilige werkplek is. De school is dus niet verantwoordelijk voor de schade die de leerlingen hebben geleden als gevolg van het ongeval bij het leerbedrijf.

 

Leerbedrijf meestal aansprakelijk

Uit de wet en de jurisprudentie volgt dat in de meeste gevallen het leerbedrijf aansprakelijk is voor de letselschade die als jij als stagiair(e) oploopt in de uitoefening van jouw stagewerkzaamheden.

In sommige gevallen is de school aansprakelijk. Dat is bijvoorbeeld het geval als zij haar zorgplicht heeft geschonden of met het leerbedrijf is overeengekomen dat zij de aansprakelijkheid overneemt.

Het kan lastig zijn om te bepalen welke partij nu aansprakelijk is. Onze letselschade advocaten kunnen jou hierbij helpen. Ben jij stagiair(e) en heb je letselschade opgelopen als gevolg van een ongeval tijdens het uitvoeren van de (stage)werkzaamheden? Dan helpen wij jou graag met het aansprakelijk stellen van de juiste partij. Ook brengen wij jouw schade in kaart en verhalen wij deze op het leerbedrijf of de school. Deze juridische bijstand is in veel gevallen gratis.

 

Contact

Je kunt contact met ons opnemen door het contactformulier op de website in te vullen of door ons te bellen op één van de volgende telefoonnummers:

Kantoor Alkmaar: 072 – 514 46 66

Kantoor Amsterdam: 020 – 333 80 50

Kantoor Hoorn: 0229 – 21 28 15