Zelfstandig ondernemer met letselschade: hoe houdt u het hoofd boven water?

Blog

Schenkeveld Advocaten - rolstoel

Als zelfstandig ondernemer of zzp’er kunt u na een ongeval al snel tegen problemen aanlopen. Een bedrijfsongeval of een verkeersongeval brengt niet alleen lichamelijke ellende met zich mee, maar in uw geval ook inkomensverlies. Dan is het van belang om snel in actie te komen.

Inkomensverlies zelfstandig ondernemer

Als u door het letsel dat u bij het ongeval opliep niet kunt werken, krijgt u als zelfstandig ondernemer direct te maken met omzetderving of hoge vervangingskosten. Ondertussen lopen uw vaste lasten door, zowel zakelijk als privé. U komt dan veel eerder in de problemen dan iemand in loondienst, wiens salaris door de werkgever nog twee jaar (gedeeltelijk) wordt doorbetaald. Daarom heeft u als zelfstandig ondernemer op korte termijn een voorschot op uw schadevergoeding nodig. Daarnaast moet die bevoorschotting door blijven lopen, zodat uw bedrijf kan blijven bestaan en u aan uw financiële verplichtingen kunt blijven voldoen.

Aansprakelijkheid en schadevergoeding

De financiële schade die u als gevolg van het ongeval lijdt wordt in het letselschaderecht ‘verlies van arbeidsvermogen’ genoemd. Het uitgangspunt bij de begroting van deze schadepost is dat u door de (verzekeraar van) de aansprakelijke partij zoveel mogelijk in de toestand moet worden gebracht waarin u zou verkeren als het ongeval u niet was overkomen. Alle omstandigheden van uw concrete geval zijn hierbij van belang.

Dit uitgangspunt lijkt heel simpel en is in veel gevallen ook vrij simpel toe te passen. Toch ontstaat in de praktijk regelmatig discussie met de verzekeraar van de aansprakelijke partij over de hoogte van de uit te keren schadevergoeding. Ter voorkoming van onnodige discussies is het in uw geval dus belangrijk om goed beslagen ten ijs te komen, door uw schade in een vroeg stadium zo goed mogelijk te onderbouwen. Als de wederpartij de aansprakelijkheid voor het ongeval heeft erkend, kunt u kosteloos een advocaat inschakelen om u hierbij te helpen.

Concrete stappen om de schade te onderbouwen

Als u zich bij ons meldt, willen wij in ieder geval het volgende van u weten:

1. Welke rechtsvorm heeft uw onderneming?
Als u eigenaar bent van een eenmanszaak of een VOF, ligt uw bedrijf misschien direct stil. In die situatie heeft u direct dringende behoefte aan een voorschot, bijvoorbeeld ter vergoeding van vervangingskosten of ter compensatie uw omzetderving. Daarmee kunt u uw vaste lasten blijven voldoen.

Ook als u eigenaar bent van een besloten vennootschap kunnen zich dezelfde problemen voordoen. Bent u eigenaar van een grote bv? Dan loopt het bedrijf zonder u wellicht gewoon door.  Maar als de bv aan u een management-fee betaalt terwijl daar geen werkzaamheden tegenover staan, loopt het een en ander toch scheef. Deze doorbetaalde management-fee is onderdeel van uw schade. Technisch gezien is dit schade van de bv, die ook verhaald kan worden op de aansprakelijke partij.

2. Wat zijn de omzetcijfers van het huidige kalenderjaar?
Hiervoor zijn omzetstaten van belang. Als de omzet niet met één druk op de knop uit uw boekhoudsysteem komt rollen, kunt u hiervoor uw btw-kwartaalopgaven gebruiken. Ook is het van belang om te weten of er wellicht grote klussen in de planning stonden die nu niet door kunnen gaan.

3. Wat waren de cijfers over de afgelopen jaren?
Als u langdurig arbeidsongeschikt bent geraakt is het nodig om inzicht te krijgen in de cijfers van de afgelopen jaren. Deze cijfers zijn meestal niet nodig als u binnen enkele weken weer aan het werk bent. Als de cijfers nodig zijn, bestuderen wij voor u de winst- en verliesrekeningen en de jaarrekeningen van de afgelopen jaren, samen met uw belastingaangiften en aanslagen. Aan de hand van deze cijfers kunnen wij berekenen wat in die jaren uw gemiddelde nettowinst was. Dit gemiddelde zetten wij dan af tegen de winst die u vanaf het ongeval maakte. Op die manier kunnen wij de aansprakelijke partij in veel gevallen overtuigen om een aanzienlijk voorschot op uw schadevergoeding te verstrekken.

4. Waarmee bent u op korte termijn geholpen?
Wij zorgen ervoor dat uw vordering zo spoedig mogelijk met voldoende uitleg en onderbouwing bij de aansprakelijke partij wordt neergelegd, zodat adequaat kan worden bevoorschot. Soms heeft u niet zozeer een voorschot op de schadevergoeding nodig, maar bent u geholpen met aanpassingen in uw bedrijf, zoals een aangepaste werkplek of een andere verdeling van taken. Indien nodig kan op kosten van de aansprakelijke verzekeraar een arbeidsdeskundige worden ingeschakeld om u hierbij te helpen. Wij zorgen er dan voor dat een goede, onafhankelijke arbeidsdeskundige voor u aan de slag gaat. De kosten van de aanpassingen komen eveneens voor rekening van de aansprakelijke partij.

5. Wat is er op de lange termijn nodig?
Als u aanhoudend arbeidsongeschikt bent, kunnen wij een rekenkundige/bedrijfseconoom inschakelen om de schade tot aan uw pensioenleeftijd te berekenen. Ook de hulp van een fiscalist kan worden geregeld. De kosten van deze specialisten moeten door de aansprakelijke partij worden voldaan.

Contact

Bent u zelfstandig ondernemer en bent u door een ongeval arbeidsongeschikt geraakt? Neem dan contact op met een van onze letselschadeadvocaten. Ook als u tot nu toe zelf met de aansprakelijke partij heeft onderhandeld of niet tevreden bent over uw huidige belangenbehartiger kunnen wij u helpen. Tot slot kunnen wij u ook bijstaan als uw AOV-verzekeraar weigert uit te keren.