Verlies aan verdienvermogen (VAV)

Woord

Wat is verlies aan verdienvermogen (VAV)?

Als u door uw letsel niet in staat bent om uw werk uit te oefenen, kan er een flinke schadepost ontstaan. Deze schade wordt verlies aan verdienvermogen of verlies aan arbeidsvermogen genoemd. U kunt deze schade claimen bij de aansprakelijke partij.

Bij verlies van arbeidsvermogen wordt niet gekeken naar uw huidige werkzaamheden maar naar de mogelijke werkzaamheden die u nog kunt beoefenen in de toekomst.

De volgende twee hypothetische situaties worden met elkaar vergeleken.

  • Wat waren de arbeidskansen geweest als het ongeval niet had plaatsgevonden?
  • Wat zijn de arbeidskansen in de huidige situatie waar het ongeval wel heeft plaatsgevonden?

Het verschil tussen deze twee situaties laat zien wat u als gevolg van het ongeval misloopt en is de schade die u lijdt.

Hoe wordt het verlies aan verdienvermogen berekend?

Voor de berekening van het verlies aan verdienvermogen moet medisch onderzoek plaatsvinden. Welke beperkingen leveren het letsel op, niet alleen nu, maar met name in de toekomst? Zijn de beperkingen tijdelijk of zullen ze blijvend van aard zijn?

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid gaat het niet alleen om het salaris wat u misloopt. Maar ook zaken als een leaseauto, een winstuitkering, (automatische) salarisverhoging, reiskosten, vergoeding van kinderopvang etc dienen meegenomen te worden in de berekening.

Heeft u vragen over het verlies aan verdienvermogen?

Het berekenen van het verlies aan verdienvermogen is zeer complex en kunt u beter aan experts over laten. Wij helpen u graag bij het berekenen en claimen van uw schadevergoeding. Neem vandaag nog contact op met onze ervaren letselschade specialisten!