Woordenboek

Verlies aan verdienvermogen (VAV)

Wat is verlies aan verdienvermogen?

Verlies aan verdienvermogen, ook wel verlies aan arbeidsvermogen genoemd, is de schade die ontstaat doordat het slachtoffer niet in staat is zijn werk uit te oefenen. Het vermogen om arbeid te verrichten is aangetast. Bij de begroting van de schade wordt uitgegaan van de netto achteruitgang op het inkomen.

Bij verlies van arbeidsvermogen wordt niet gekeken naar de huidige werkzaamheden die het slachtoffer verricht maar naar de mogelijke werkzaamheden die de slachtoffer had kunnen beoefenen.

De volgende twee hypothetische situaties worden met elkaar vergeleken.

  • Wat waren de arbeidskansen geweest als het ongeval niet had plaatsgevonden?
  • Wat zijn de arbeidskansen in de huidige situatie waar het ongeval wel heeft plaatsgevonden?

Het verschil tussen deze twee situaties zal het verlies van vermogen zijn.

Hoe wordt het verlies aan verdienvermogen berekend?

Voordat met de berekening van het verlies aan verdienvermogen wordt begonnen, dient medisch onderzoek plaats te vinden naar de aard en ernst van het letsel. Welke beperkingen leveren het letsel op, niet alleen nu, maar met name in de toekomst? Zijn de beperkingen tijdelijk of zullen ze blijvend van aard zijn? Op basis van ervaring zijn programma’s ontwikkeld waarmee berekend kan worden hoe groot het verlies aan verdienvermogen kan worden of tenminste kan men aan een goede indicatie komen. Maar alle medische implicaties moeten dan goed in beeld zijn.