Schadevergoeding

Woord

Schadevergoeding letselschade

Een schadevergoeding is de prestatie die verricht moet worden om andermans schade te vergoeden. Als iemand een schadevergoeding eist van een ander, moet er aansprakelijkheid worden vastgesteld.

Schadevergoeding kan worden geëist bij verschillende vormen van schade. Er wordt een onderscheid gemaakt in materiële en immateriële schade. Denk bij materiële schade aan schade dat direct in geld is uit te drukken, bijvoorbeeld een kapot horloge of een niet uitgekeerd inkomen. Immateriële schade is niet direct in geld uit te drukken, zoals bijvoorbeeld de  fysieke en mentale gevolgen van een ongeluk. Een schadevergoeding die wordt uitgekeerd voor immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd.

Onderhandelen over een schadevergoeding

Een schadevergoeding regelen komt neer op onderhandelen. Een letselschade advocaat is er niet op uit om een rechtszaak te beginnen. Als de zaak afgerond kan worden zonder dat de rechter er aan te pas komt dan is dat de beste keuze. Wanneer er wordt onderhandeld over een schadevergoeding zijn er de volgende drie mogelijkheden:

  • De aansprakelijke partij betaalt het geëiste bedrag. Er wordt een vaststellingsovereenkomst gemaakt en de procedure is afgerond
  • De aansprakelijke partij is het niet eens met het schadebedrag. Er wordt een onderhandeling gestart over de hoogte van het uit te keren bedrag
  • Beide partijen komen niet tot een overeenkomst. Er wordt een procedure bij de rechtbank gestart. De rechter doet uitspraak over de hoogte van de schadevergoeding

Alle schade wordt geclaimd

Alle kosten die extra gemaakt worden door de opgelopen schade worden vergoed. Zo kunnen er extra kosten worden gemaakt omdat er hulp nodig is in het huishouden. Ook reiskosten, misgelopen inkomsten van werk omdat u dit niet meer kunt uitvoeren, kosten voor het aanpassen van een woning etc. worden vergoed.

Ook immateriële schade kan voor een vergoeding in aanmerking komen. Pijn, verdriet, angst en gederfde levensvreugde geeft ook recht op een schadevergoeding.

Nog vragen? Neem contact op met een van onze letselschade advocaten of lees hier meer over letselschade.