Langlopende letselschadezaken; is dat nu echt nodig?

Blog

Schenkeveld Advocaten - zandloper

Geschreven door: Britt Zijp

In november van vorig jaar schreef RTL Nieuws dat de Socialistische Partij (SP) flinke boetes wil voor verzekeraars die de afhandeling van een letselschadezaak op één of andere manier vertragen. Letselschadezaken zouden te vaak te lang duren en daar zou het letselslachtoffer de dupe van zijn. In deze blog bespreek ik waarom de afhandeling van een letselschadezaak lang kan duren en of een snelle(re) afhandeling mogelijk is.

Schade verhalen op aansprakelijke partij

Als u een verkeers- of bedrijfsongeval is overkomen, u het slachtoffer bent geworden van een medische misser of op andere wijze letsel hebt opgelopen waarvoor iemand anders aansprakelijk is, bent u slachtoffer en kunt u uw schade verhalen op de aansprakelijke partij. Bij het verhalen van de schade komt veel kijken. Een aantal zaken waar u aan kunt denken, zijn de volgende:

 • het aansprakelijk stellen van de aansprakelijke persoon en/of verzekeraar;
 • de schade in kaart brengen;
 • het vaststellen van de medische eindsituatie;
 • een eventuele medische expertise ondergaan;
 • het berekenen van de (toekomstige­) verdiencapaciteit;
 • het berekenen van de hoogte van de overige schadeposten;
 • het vaststellen van het smartengeld.

Hoe lang duurt de afhandeling van een letselschadezaak?

Een letselschadezaak loopt in ieder geval door tot het moment dat er sprake is van een medische eindsituatie. Een medische eindsituatie is bereikt als u bent hersteld óf als er geen veranderingen meer te verwachten zijn in de mate van uw klachten en beperkingen. In veel gevallen vindt het herstel plaats binnen twee jaar en kan binnen die tijd ook tot afronding van de letselschadezaak worden overgegaan.

Het gebeurt ook dat letselschadezaken langer duren dan twee jaar. Dit kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld omdat er discussie bestaat over de aansprakelijkheid of de hoogte van de schadevergoeding, omdat er vervolgonderzoeken moeten plaatsvinden door medische experts en/of arbeidsdeskundigen, of omdat de verzekeraar van de aansprakelijke partij onnodig lang over de zaak doet.

Waarom een letselschade advocaat inschakelen?

Om te voorkomen dat uw letselschadezaak onnodig lang duurt, doet u er verstandig aan om een letselschade advocaat in te schakelen. Een letselschade advocaat behartigt uw belangen in de breedste zin van het woord. Hierbij kunt u denken aan:

 • het aansprakelijk stellen van de wederpartij;
 • het voeren van eventuele discussies voeren over de aansprakelijkheid;
 • het inschakelen van een medisch adviseur als dat nodig is;
 • het bewaken van belangrijke deadlines/verjaringen;
 • het onderhouden van contact met de verzekeraar;
 • het aanvragen van een eerste voorschot;
 • het opstellen en bijhouden van een schadestaat;
 • het starten van een eventuele deelgeschilprocedure; en
 • het in kaart brengen van toekomstrisico’s en toekomstige schade.

Onze letselschade advocaten nemen u dit uit handen, waardoor u zich volledig kunt richten op uw herstel. Daarbij onderhouden wij continu het contact met de verzekeraar, waardoor uw letselschadezaak niet op een hoge stapel bij de verzekeraar terechtkomt. Dit zorgt er – uitzonderingen daargelaten – uiteindelijk voor dat uw zaak niet onnodig lang zal duren.

Gratis advies van onze letselschade advocaten

Bent u het slachtoffer geworden van een verkeersongeval en kunt u hulp gebruiken bij het verhalen van uw schade? Dan kunt u voor een gratis adviesgesprek altijd contact opnemen met de letselschadespecialisten van Schenkeveld Advocaten. Als de andere partij aansprakelijk is voor uw schade, zijn de kosten van een letselschade advocaat aan te merken als schade en worden deze doorgaans volledig vergoed door de aansprakelijke WAM-verzekeraar. Onze bijstand kost u dan niets.