Toetsingskader artikel 13b Opiumwet bij sluiting

Blog

Schenkeveld Advocaten - opiumwet

Sluiting Opiumwet

Over de sluiting van een woning of lokaal op basis van artikel 13b Opiumwet door de burgemeester wordt vaak geprocedeerd. Het al dan niet inzetten van deze bevoegdheid wordt vaak ingevuld door beleidsregels.

Belangenafweging

De rechter moet zich in deze vaak schrijnende zaken buigen over de aangetroffen middelen, de sluiting en de daarmee gediende belangen, en de belangen van de eigenaar/bewoner om ongestoord gebruik te kunnen blijven maken van zijn woning of lokaal.

Overzichtsuitspraak

Vandaag heeft de Afdeling het toetsingskader op hoofdlijnen opgenomen in de zogenoemde Overzichtsuitspraak over artikel 13b Opiumwet. In deze zaak gaat de Afdeling in op argumenten die in deze zaken vaak worden aangevoerd. Vervolgens geeft de Afdeling onder verwijzing naar eerdere uitspraken aan hoe daarover wordt geoordeeld. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Ernst van de overtreding;
  • Gevolgen van de sluiting;
  • Aanwezigheid van minderjarige kinderen.

Maastricht

De zaak die aanleiding geeft voor deze Overzichtsuitspraak, speelt in Maastricht.

MDMA

Een mevrouw huurt een woning samen met haar minderjarige dochter. De woning is specifiek aangepast voor de ernstige allergieproblematiek van haar dochter. In januari 2018 vindt de politie in de woning meer dan 40 MDMA-pillen, een pakje cocaïne en ander poeder dat MDMA bevat.

Sluiting 6 maanden

De burgemeester van Maastricht besluit de woning te sluiten voor de duur van 6 maanden. In beroep stelt de rechtbank dat de gezondheidssituatie van de dochter zodanig bijzonder is, dat de burgemeester had moeten afwijken van het gevoerde beleid. Dit oordeel wordt door de burgemeester in hoger beroep bestreden, en daarover heeft de Afdeling geoordeeld.

Geen verwijt

Mevrouw stelt dat haar geen verwijt kan worden gemaakt bij de aangetroffen drugs. Haar ex-partner wordt verdacht van drugshandel en aangenomen wordt dat de drugs makkelijk konden worden verborgen. De Afdeling vindt dat zij daarin gelijk heeft.

Allergieproblematiek

De allergieproblematiek voor kleurstoffen in textiel en huisstofmijt van de dochter is dusdanig ernstig, dat zij bij een geringe mate van blootstelling ernstige gezondsheidsklachten krijgt. De gehuurde woning is daarop aangepast en mevrouw heeft in de beroepsprocedure onderbouwd met facturen dat zij die aanpassingen heeft verricht. Mevrouw en haar dochter zijn daarom gebonden aan de woning om de klachten van de dochter zoveel mogelijk te beperken.

Bijzondere omstandigheden

De Afdeling laat daarom de uitspraak van de rechtbank in stand. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat die omstandigheden bijzondere omstandigheden zijn. Artikel 4:84 van de Awb stelt dat dan moet worden afgeweken van het beleid, omdat het handelen in overeenstemming daarmee onevenredig is, gelet op de met het beleid te dienen doelen. Dit wordt ook wel de inherente afwijkingsbevoegdheid genoemd.

Dat de gezondheidssituatie niet standaard als bijzondere omstandigheid wordt aangemerkt en leidt tot het afwijken van het beleid, blijkt wel uit de uitspraak van 11 april 2018 van de Afdeling.

Overzicht

Bij zaken waarin artikel 13b Opiumwet wordt toegepast, beidt deze uitspraak een uitgebreid overzicht van de laatste rechtspraak hierover. Daarnaast is ook voor de burgemeester duidelijk welke aspecten in het besluit betrokken dienen te worden. Dat in bijzondere gevallen moet worden afgeweken van het beleid, is dan ook te rechtvaardigen.

Heeft u vragen over artikel 13b Opiumwet, neem dan contact op met één van onze specialisten.
Lees ook onze andere blogs over dit onderwerp:
Het begrip één lokaal in de zin van artikel 13b Opiumwet
Sluiting woning zonder aanwezigheid drugs op grond van artikel 13b Opiumwet mogelijk?
Woningsluiting op basis van artikel 13b Opiumwet is niet altijd een goed idee
Nuanceren van verwijtbaarheid bij toepassing van artikel 13b Opiumwet?