Is verlies aan tijd door een verkeersongeval vermogensschade?

Blog
Schenkeveld Advocaten - Ongeluk auto fietser

Een fietser heeft als gevolg van een verkeersongeval met een motorvoertuig hersenletsel opgelopen. Het letsel is aanzienlijk, waardoor het slachtoffer veel moet slapen en rusten. Levert de hierdoor verloren tijd schade op die gevorderd kan worden? Over deze vraag heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant zich gebogen.[1]

Hersenletsel na ongeluk

Het opgelopen letsel als gevolg van de aanrijding betreft hersenletsel. Op het moment dat er gesproken kon worden van een medische eindsituatie, hebben de partijen een neurologische expertise laten uitvoeren om goed in kaart te brengen wat het opgelopen hersenletsel precies inhoudt voor de beperkingen en dus de omvang van de schade.

Uit het expertiserapport volgde dat er sprake is van een licht verhoogde geestelijke vermoeidheid. Het slachtoffer heeft aangegeven dat zij tijd mist door extra slaap en het nemen van rust. Volgens haar vertegenwoordigt deze verloren tijd een waarde in het economische verkeer. Zij was voor het haar overkomen ongeval al arbeidsongeschikt, dus het ging om verloren vrije tijd voor bijvoorbeeld het uitoefenen van hobby’s.

De rechtbank moest zich over de vraag buigen of de verloren tijd kon worden aangemerkt als vermogensschade en mocht dit het geval zijn, hoe de omvang van deze schade dan kan worden vastgesteld.

Is er sprake van vermogensschade?

De rechtbank was van oordeel dat er geen sprake was van vermogensschade in de zin van artikel 6:96 BW. Het ontnemen van vrije tijd ligt namelijk niet in de vermogenssfeer van het slachtoffer, aldus de rechtbank. Mocht het slachtoffer inkomensverlies lijden, dan is er sprake van vermogensschade welke een verlies van tijd met zich meebrengt welke op geld waardeerbaar is.

Het verlies van tijd die anders zou worden besteed aan bijvoorbeeld hobby’s, is geen vermogensschade, maar ander nadeel in de zin van artikel 6:106 BW, namelijk voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat. Het slachtoffer heeft in dit geval recht op een naar billijkheid vastgesteld bedrag aan schadevergoeding.

Smartengeld

Het verliezen van tijd als gevolg van het ontstane hersenletsel moet dan ook worden meegenomen in de hoogte van het smartengeld. Het smartengeld is ander nadeel in de zin van artikel 6:106 BW, namelijk pijn, verdriet en gederfde levensvreugde.

De hoogte van het smartengeld kan worden bepaald door aansluiting te zoeken bij de uitspraken die zijn opgenomen in de Smartengeldgids van de ANWB. In deze gids kunnen soortgelijke zaken worden gezocht en aansluiting worden gezocht bij de bedragen aan smartengeld die in deze zaken zijn toegewezen. Uit jurisprudentie is gebleken dat de uitspraken uit deze gids dienen als een leidraad, maar niet leidend zijn. Lees ook: De hoogte van smartengeld: afhankelijk van persoonlijke omstandigheden

Gratis bijstand van een letselschade advocaat

Mocht u bijstand wensen van een letselschade advocaat bij het aansprakelijk stellen van de aansprakelijke partij en het verhalen van uw schade waaronder het smartengeld,  neem dan contact op met onze letselschade advocaten.

Mocht er sprake zijn van aansprakelijkheid, dan zijn de kosten van een letselschade advocaat aan te merken als schade en worden deze doorgaans volledig vergoed door de aansprakelijke WAM-verzekeraar.

[1] Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15 september 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5346