Betrouwbaar en integer; toch ontslagen vanwege overstap echtgenoot naar concurrent

Blog

Schenkeveld Advocaten - Resignation.,Businessmen,Holding,Boxes,For,Personal,Belongings,And,Resignation,Letters.quitting

Op 2 juni 2022 deed de rechtbank Midden-Nederland uitspraak in een ontbindingsprocedure tussen een werkneemster en haar werkgever. De werkgever wilde de arbeidsovereenkomst ontbinden omdat hij bang was dat concurrentiegevoelige informatie onbedoeld via deze werkneemster bij haar reeds ontslagen en inmiddels bij de concurrent werkzame echtgenoot terecht zou komen. De kantonrechter ging hierin mee.

Onwerkbare situatie

Werkneemster was sinds juli 2016 als parttime administratief medewerkster in dienst bij haar werkgever. Haar echtgenoot werkte al sinds de vroege jaren ‘90 als projectleider bij diezelfde werkgever. Ook zat hij in het managementteam en was het de bedoeling dat hij op termijn de aandelen in het bedrijf zou overnemen. Toen de gesprekken hierover op niets uitliepen, besloot de werkgever de aandelen aan zijn – inmiddels in het bedrijf werkzame – zoon over te dragen.

Door deze gang van zaken kwam de relatie tussen de echtgenoot en de werkgever onder druk te staan. Waarschijnlijk was dit ook de reden dat de echtgenoot van de werkneemster zijn arbeidsovereenkomst kort hierna beëindigde. Daarbij weigerde hij om de projecten die hij onder zich had aan zijn werkgever over te dragen. Werkgever heeft hem daarvoor uiteindelijk een bedrag van € 50.000 betaald.

Na zijn vertrek trad de echtgenoot in dienst bij een directe concurrent van zijn ex-werkgever. Dit was voor zijn ex-werkgever reden om het thuiswerkaccount van zijn echtgenote (de werkneemster) te blokkeren en de toegang tot een deel van de projectinformatie van het bedrijf te beperken. Volgens de werkgever had de werkneemster anders toegang tot informatie over inkooprelaties, inkoopprijzen, verkoopprijzen, verkooprelaties en andere financiële informatie van het bedrijf. De grootste vrees van de werkgever was dat deze informatie via de werkneemster onbedoeld in handen van haar echtgenoot terecht zou komen.

Toen ook collega’s aangaven dat zij zich door de ontstane situatie niet langer vrij voelden om in het bijzijn van de werkneemster bedrijfsinformatie te bespreken, besloot de werkgever de kantonrechter te vragen om de arbeidsovereenkomst met de werkneemster op de zogenoemde ‘h-grond’ (overige gronden) te ontbinden. Volgens de werkgever was er een onwerkbare situatie ontstaan.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelde dat er geen aanleiding bestond om de integriteit of betrouwbaarheid van de werkneemster ter discussie te stellen. Desondanks ging hij toch over tot het ontbinden van de arbeidsovereenkomst op de h-grond. Volgens de kantonrechter ging het er namelijk om dat de bedrijfsinformatie van werkgever ook niet onbedoeld via de werkneemster bij haar echtgenoot terecht mocht komen. Hij was immers werkzaam in een leidinggevende functie bij de concurrent; beide bedrijven bedienden dezelfde (soorten) klanten. Gelet op de manier waarop de echtgenoot en de werkgever uit elkaar waren gegaan, bestond er volgens de kantonrechter bij de werkgever een gerechtvaardigde vrees dat de echtgenoot nog steeds geïnteresseerd zou zijn in de bedrijfsinformatie van zijn ex-werkgever. De arbeidsovereenkomst met de werkneemster mocht daarom worden beëindigd.

Ook oordeelde kantonrechter – anders dan de werkneemster had betoogd – dat de ontbinding van de arbeidsovereenkomst geen inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van de werkneemster zoals bedoeld in artikel 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, omdat niet haar huwelijk aanleiding was voor het ontbinden van de arbeidsovereenkomst, maar de samenloop van de eerdergenoemde omstandigheden.

Lekken van bedrijfsgevoelige informatie

Uit deze zaak kunnen we concluderen dat de rechter groot gewicht toekent aan de vrees dat bedrijfsgevoelige informatie in handen van een concurrent komt. In de situatie dat twee partners binnen hetzelfde bedrijf werken en een van beiden vertrekt, kan het zelfs leiden tot het ontslag van de ander. Ook als dat een betrouwbare en integere werknemer is. Op het moment dat er sprake is van een constructief einde van het dienstverband zal de vrees voor het lekken van bedrijfsgevoelige informatie waarschijnlijk minder groot zijn. Maar bij een einde naar aanleiding van een conflict zal die vrees eerder gerechtvaardigd zijn.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze zaak? Of advies nodig over een mogelijk ontslag? Neem dan gerust contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten.