Blogs

Nieuwe normen berekening kinderalimentatie

18/02/13 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 4 minuten
Met ingang van 1 april 2013 verandert de wijze waarop kinderalimentatie wordt berekend. Met ingang van 1 april 2013 verandert de wijze waarop kinderalimentatie wordt berekend. De commissie binnen de rechterlijke macht die verantwoordelijk is voor de wijzigingen heeft hiermee tegemoet willen komen aan ...
Lees verder

Dwangsom en invorderingsbeschikking

29/01/13 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 3 minuten
Wanneer verbeurt een dwangsom per tijdseenheid en wanneer dient het college van B&W het bezwaarschrift tegen het invorderingsbesluit ter behandeling door te zenden aan de rechtbank? In de uitspraak van de Raad van State (RvS) van 12 december 2012 (LJN: BY5884) ging het over ...
Lees verder

Aankondiging seminar voor gemeentes

29/01/13 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 4 minuten
Ook dit jaar houden wij u graag weer op de hoogte van de actualiteiten. Graag willen wij tijdens een seminar de Wet aanpassing bestuursprocesrecht; het contractenrecht, waaronder begrepen de koop-/aannemingsovereenkomst en het leggen van beslag; en de onteigeningsprocedure met u bespreken. U kunt er ...
Lees verder

Gemengde huurovereenkomst gebouwencomplex; splitsing in huurovereenkomsten met verschillende huurregimes

29/01/13 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 2 minuten
Een gebouwencomplex wordt aan huurster verhuurd als woon- en werkruimte voor haar leden. In de verschillende gebouwen is zowel woonruimte als 290 bedrijfsruimte en 230a bedrijfsruimte gerealiseerd. De vraag die kwam bovendrijven was of in een geval waarin partijen een gemengde huurovereenkomst hebben gesloten ...
Lees verder

Aanbieden compensatie door College

29/01/13 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 2 minuten
Onlangs heeft de ABRvS in een handhavingszaak bepaald dat ten onrechte niet door het College beoordeeld was of aan appellant enige vorm van compensatie moest worden geboden. Onlangs heeft de ABRvS in een handhavingszaak bepaald dat ten onrechte niet door het College beoordeeld was ...
Lees verder