Bouwkeet zonder vergunning plaatsen?

Blog

De Afdeling heeft op 19 juli 2016 de vraag beantwoord wanneer het plaatsen van een bouwkeet vergunningvrij is.

Het college van B&W van Alphen-Chaam heeft handhavend opgetreden (last onder dwangsom) vanwege het plaatsen van een bouwkeet. Door degene die de bouwkeet had geplaatst werd betoogd dat er geen omgevingsvergunning vereist was voor de bouwkeet.[1] Een voorwaarde hiervoor is dat de bouwkeet geplaatst is op of in de onmiddellijke nabijheid van het terrein waarop de activiteit of werkzaamheid (waarvoor de bouwkeet nodig is) wordt uitgevoerd.

Het college betoogt dat ten tijde van het besluit waarin de last onder dwangsom werd opgelegd (24 februari 2015) geen  bouwwerkzaamheden plaatsvonden. Daarnaast stelde het college zich op het standpunt dat gewijzigde feiten en omstandigheden na het nemen van het primaire besluit (de last onder dwangsom) buiten beschouwing dienen te blijven. Die gewijzigde feiten en omstandigheden waren kennelijk dat ten tijde van het nemen van de beslissing op bezwaar wel werd gebouwd.

Het college stelt zich op het standpunt dat in het bezwaarschrift is aangegeven dat vanaf medio maart 2015 begonnen is met het uitgraven van de fundering. Aangezien deze datum  ligt na het besluit van 24 februari 2015 is de gemeente van oordeel dat de bouwkeet niet vergunningvrij mocht worden geplaatst, omdat de bouwkeet niet geplaatst is op of in de onmiddellijke nabijheid van het terrein waarop de activiteit of werkzaamheid (waarvoor de bouwkeet nodig is) wordt uitgevoerd.

Oordeel Afdeling

De Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State  is van oordeel dat het college een verkeerde beoordeling maakt. Er dient sprake te zijn van functionele verbondenheid van de bouwkeet met de bouwactiviteit. Hiervan is niet alleen sprake op het moment dat daadwerkelijk werkzaamheden worden uitgevoerd, maar ook als de bouwkeet voorafgaand aan de start van de daadwerkelijke bouwactiviteiten daaraan al ten dienste staan.

In dit geval is betoogt dat er al werkzaamheden plaatsvonden die ten dienste stonden van de bouw voordat de bouw daadwerkelijk van start ging. Het college heeft onvoldoende feiten gesteld die de conclusie rechtvaardigen dat er op 24 februari 2015 sprake was van een overtreding. Het beroep is dan ook gegrond en de uitspraak van de Afdeling treedt in de plaats van het vernietigde besluit.

Klik hier voor de uitspraak.

Conclusie

Een bouwkeet mag vergunningvrij worden geplaatst. Ook in het geval nog geen bouwwerkzaamheden plaatsvinden mits de werkzaamheden voorafgaand aan de start van de daadwerkelijk bouwactiviteiten daaraan al ten dienste staan. Of dit het geval is, is een feitelijke beoordeling.

Heeft u vragen over vergunningvrij bouwen, neem dan contact op met één van onze specialisten.


[1] Op grond van artikel 2, aanhef en 20 van bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht.