Wat houdt de nieuwe Aso-wet, ook wel Wet aanpak overlast, precies in?

25/01/17 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 4 minuten

Het wetsvoorstel Wet aanpak woonoverlast is op 24 januari jl. door de Eerste Kamer aangenomen. Bij de behandeling van het voorstel in de Tweede Kamer was duidelijk dat het voorstel op veel steun kan rekenen. Op 1 juli 2017 is deze wet in werking getreden. Advocaat overheidsrecht Simone Grasboer vertelt hier meer over.

Inhoud wijziging Aso-wet

De Gemeentewet is gewijzigd, waarbij een nieuw artikel 151d Gemeentewet is opgenomen. In het eerste lid van artikel 151d Gemeentewet staat dat de raad bij verordening kan bepalen dat degene die een woning of bijbehorend erf gebruikt, of tegen betaling in gebruik geeft aan een derde, ervoor moet zorgen dat door gedragingen geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt. De burgemeester is bevoegd om bestuursdwang toe te passen als het voorschrift van artikel 151d Gemeentewet wordt overtreden.

De bevoegdheid van de burgemeester om bestuursdwang toe te passen bestaat alleen als de hinder niet op een andere geschikte wijze kan worden tegengegaan. Ook is de burgemeester verplicht om deze bevoegdheid uit te oefenen in overeenstemming met de door de raad vastgestelde verordening.

Gewijzigd wetsvoorstel

De bevoegdheid om uiteindelijk de woning of het erf te sluiten door bestuursdwang uit te oefenen, is een zware inbreuk op het privédomein van burgers. Alleen bij ernstige overlast, die voortdurend zal zijn in de praktijk, mag van deze bevoegdheid gebruik worden gemaakt. Dit heeft ertoe geleid dat tijdens de behandeling van het voorstel in de Eerste Kamer, het wetsvoorstel op 22 december 2016 is gewijzigd.

Bij een incident is de burgemeester niet bevoegd om op grond van deze bevoegdheid bestuursdwang toe te passen. Daarom is aan het artikel toegevoegd dat de hinder herhaaldelijk moet zijn. Het gaat daarbij niet om hinder die constant plaats vindt, zonder onderbreking, maar om terugkerende hinder.

> Wordt drugs aangetroffen in de woning? Dan kan de woning mogelijk worden gesloten op basis van artikel 13b Opiumwet.

Doel aso-wet

In de verordening kan de raad bepalen dat een gedragsaanwijzing wordt opgelegd aan de overlastgever (overtreder). Daarin wordt opgenomen welke handelingen moeten worden verricht, of juist achterwege moeten blijven. Leidt de gedragsaanwijzing niet tot verbetering, dan kan de burgemeester uiteindelijk de woning sluiten door bestuursdwang toe te passen. De VNG ziet de gedragsaanwijzing als gewenst aanvulling op de bestaande mogelijkheden om op te treden tegen woonoverlast. Op 27 maart 2017 is het Koninklijk Besluit tot inwerkingtreding gepubliceerd in het Staatsblad, en de wetswijziging is op 1 juli 2017 in werking getreden.

Voor het volledige wetsvoorstel klikt u hier.

Bekijk ook het artikel “Ontruiming op basis van artikel 174a Gemeentewet bij ernstige overlast”.

8 reacties op “Wat houdt de nieuwe Aso-wet, ook wel Wet aanpak overlast, precies in?

 1. Door deze wetgeving kan er makkelijk van machtsmisbruik, wils oplegging, vrijheid beperking van type tuin plaats vinden. Bewoners bevoorrecht worden bewoners die gesteund worden binnen gemeentelijke netwerken. Zich boven de wet en regelgeving geplaatst voelen, zich onaantastbaar voelen. Zaken die al jaren plaats vinden doch nu gelegaliseerd worden. Persoonlijk vind ik deze wet wijziging ondoordacht en een gevaar voor de samen. Heeft vele nadelen als voorkeursbehandeling, vrijheid beroving, beroving van woon en leef genot.

  1. Jij hebt duidelijk geen buren die veel overlast veroorzaken.

   En je snapt toch wel dat eerst de politie hier bij komt toch? en die zullen altijd zelf een kijkje komen nemen of dingen waar zijn of niet..

 2. Ik vind dit een verademing om dat ik al 5 jaar geen woongenot heb,Deze wet geeft de burger moed om nu aangifte te kunnen doen waar eerst geen werk van gemaakt werd.Een gevoel dat je er niet toe doet.Ik ga hier echt gebruik van maken.Blij blij

 3. Hallo van Oven,

  Heeft u nog iets kunnen bereiken?
  Ik ben benieuwd?
  Ik zit ook met een vreselijke buren situatie.

  Mvg Wendy

 4. Hopelijk leidt deze wet tot een einde van de terreur van onze buren.
  Inmiddels ligt er al dik dossier van 2 jaar bij woningbouw verhuurder, politie etc. In 1e instantie wilde noch politie noch woningbouw iets aan de door ons ervaren aantasting van ons woongenot doen. De reactie van hen was kort door de bocht waar twee vechten hebben er twee schuld. Buren provoceren aan een stuk door en nemen jouw alleen jouw reactie in beeld en geluid op van de provocatie. De aanleiding wordt niet getond en stelselmatig ontkent, waardoor er halve waarheden in de wereld geholpen worden die in stand worden gehouden omdat noch Politie noch woningbouw de moeite neemt om zich te verdiepen in het werkelijke probleem. Ze worden er zelfs moe en flauw van de kalchtenregen van beide partijen omdat er verdeel en heers tacktiek door de aso buren wordt toegepast!
  Inmiddels vijf beveilingscameras opgehangen om het gedrag van de buren vaste te leggen. Uiteraard zo opgesteld dat de privacy van de buren wordt erkend en alleen de over de erfgrens gegooide eieren stenen, tuinafval en wat al niet meer te zien is dat het afkomstig is van de buren. Maar ja dit zinde de buren niet dus jat de buurman de camera’s door zich in allerlei bochten te wringen zodat hij steeds in de dode hoeken en buiten het oog van de camera’s bevind. Ik moet nu dus beveiligingscamera’s ophangen om de beveiligingscamera’s te beveiligen!

  1. Erg vervelend dat u zo veel overlast ondervindt vanwege de buren.

   Volledigheidshalve laat ik u nog weten dat u de burgemeester van uw gemeente om een gebiedsaanwijzing kunt verzoeken indien de raad in een verordening heeft bepaald dat die mogelijkheid bestaat. Als het niet in de verordening staat opgenomen, kunt u de burgemeester op grond van artikel 174a Gemeentewet vragen om actie te ondernemen.

 5. Ik word al langdurig gepest door mijn buurman die zijn
  auto altijd voor mijn huis parkeert terwijl hij ruimte
  genoeg heeft,hij heeft 2auto,s ze kunne makkelijk op
  zijn oprit staan en ook voor zijn huis. Daardoor kan er
  niemand voor mijn huis parkeren en moet men uitwijken naar de ingang vande ventweg wat weer
  problemen geeft maar er is nog veel meer gebeurd
  in de loop der jaren.

  1. De gemeenteraad stelt de Algemene plaatselijke verordening (APV) vast. Daarin kan de gemeenteraad op basis van artikel 151d Gemeentewet de burgemeester de bevoegdheid geven om op te treden tegen woonoverlast. Om een beroep te kunnen doen op deze wet, is het dus van belang om na te gaan of in de APV die geldt in uw gemeente, deze bevoegdheid voor de burgemeester is opgenomen, zodat de burgemeester maatregelen kan nemen.

   Is dat het geval, dan kunt u de burgemeester vragen om op te treden tegen woonoverlast. In het verzoek daartoe dient u concreet te benoemen waaruit de overlast bestaat, en waar mogelijk ook te verwijzen (+ bijvoegen) van de klachten/verzoeken/meldingen/overzicht van de aangiftes ter onderbouwing van uw verzoek. Het verzoek dient u per aangetekende post en ook per e-mail te worden gestuurd aan de burgemeester. Dan kan worden bewezen dat het verzoek is ingediend. Hoewel geen termijn staat genoemd waarbinnen op het verzoek moet zijn beslist, is het gebruikelijk dat deze termijn 8 weken duurt. Daarmee dient u dan ook rekening mee te houden zodra u het verzoek indient.


Reacties zijn uitgeschakeld.

Terug naar alle blogs