Wat gebeurt er met de letselschade-uitkering bij een scheiding?

Blog

Schenkeveld Advocaten - scheiding man vrouw geld

Als u schade hebt geleden door een ongeval, kunt u een schadevergoeding krijgen voor zowel uw materiële schade als uw immateriële schade. Maar wat gebeurt er met zo’n vergoeding als u besluit te gaan scheiden? Moet u hem dan delen met uw ex-partner?

Gemeenschap van goederen

Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, moeten bij een echtscheiding alle vermogensbestanddelen worden verdeeld. Dit is dus alles wat op waarde te schatten is, zoals uw huis, auto, polissen, spaargeld en inboedel, maar ook de schulden. Nu vertegenwoordigt een schadevergoeding ook een waarde. Moet die dan ook worden verdeeld?

Uitzondering voor verknochte goederen

Het antwoord op die vraag luidt: dat hangt af van de omstandigheden van het geval. Goederen die bij een echtscheiding niet hoeven worden verdeeld, zijn de zogenaamde ‘verknochte goederen’. Verknochte goederen zijn zo persoonsgebonden aan een van de echtgenoten, dat zij niet in de verdeling hoeven te worden betrokken. Een letselschadevergoeding kan een verknocht goed zijn.

Is letselschade-uitkering een verknocht goed?

Of dit daadwerkelijk zo is, hangt af van het soort vergoeding. Ziet die alleen op immateriële schade (ook wel smartengeld genoemd) of ook op materiële schade, zoals kosten van uw auto, brommer, fiets of kleding, niet verzekerde medische kosten of de kosten van verzorging en inkomensverlies? En voor wat betreft dat laatste element: ziet de vergoeding alleen op inkomensverlies uit het verleden of ook op toekomstige schade?

In de rechtspraak zijn namelijk alleen smartengeld en een vergoeding voor toekomstige schade als verknocht aangemerkt. Deze vergoedingen hoeven dus bij een echtscheiding niet te worden verdeeld. Maar: als van een dergelijke verknochte vergoeding bijvoorbeeld een huis is aangekocht, komt de verknochtheid te vervallen en valt het huis dus weer wél in de gemeenschap (en moet het dus toch verdeeld worden). Maar ook hierop zijn inmiddels in de rechtspraak uitzonderingen gemaakt.

Ook de trouwdatum is van belang

Overigens is hier ook nog van belang of het huwelijk voor of na 1 januari 2018 is gesloten. Bij huwelijken vanaf 1 januari 2018  blijven alle goederen en schulden van vóór het huwelijk op grond van de ‘Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen’ eigendom van de betreffende echtgenoot. Maar wordt de uitkering tijdens het huwelijk daadwerkelijk uitgekeerd of ontvangen? Dan valt hij weer wél in de gemeenschap van goederen. Uiteraard met uitzondering van het verknochte deel daarvan.

Huwelijkse voorwaarden

Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd? Dan kan het zo zijn dat er in het geheel geen sprake is van een gemeenschap van goederen. Een letselschadevergoeding valt dan niet in de gemeenschap en hoeft ook niet te worden verdeeld. Het is wel erg belangrijk te kijken wat er precies in de huwelijkse voorwaarden staat, aangezien de inhoud erg kan verschillen.

Schadevergoeding en alimentatie

Als na de echtscheiding alimentatie aan de orde is, dan kan een schadevergoeding meespelen voor de hoogte daarvan. Bij de berekening van de hoogte van de alimentatie wordt namelijk gekeken naar het inkomensbegrip, oftewel wat iemand aan inkomen heeft. Zo wordt bijvoorbeeld ook een ontslagvergoeding meegenomen in het kader van een alimentatieberekening.

Vragen?

Heeft u hier vragen over? Dan kunt u bellen of mailen met Annet Lunshof, advocaat en mediator personen- en familierecht.