Nieuwe wet: Trouwen in gemeenschap van goederen beperkt

Blog

Op 28 maart 2017 is een nieuwe wet aangenomen waarmee de gemeenschap van goederen, zoals wij die op dit moment kennen, per 1 januari 2018 niet meer bestaat.

Voor 1 januari 2018: algehele gemeenschap van goederen

Voor 2018 was het zo dat als mensen gingen trouwen en zij geen huwelijkse voorwaarden maakten, er een algehele gemeenschap van goederen ontstond. Alle bezittingen en schulden van de echtgenoten, of deze nu voor of tijdens het huwelijk waren verkregen of ontstaan, werden gezamenlijk. Schenkingen en erfenissen vielen ook in de gemeenschap van goederen en werden dus gezamenlijk, tenzij de schenking of erfenis onder uitsluitingsclausule was verkregen.

Vanaf 1 januari 2018: Gemeenschap van goederen beperkt

Deze gemeenschap van goederen wordt door de nieuwe wet beperkt. Alleen de bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk worden verkregen of zullen ontstaan, zullen gemeenschappelijk worden. De bezittingen en schulden die een echtgenoot vóór het huwelijk had, blijven van die echtgenoot. Ook schenkingen en erfenissen zullen buiten de gemeenschap van goederen blijven, en dus niet gemeenschappelijk worden, tenzij er sprake is van een insluitingsclausule.

Nieuwe wet gaat gelden voor nieuwe huwelijken

De beperkte gemeenschap van goederen zal gelden voor nieuw te sluiten huwelijken. Voor mensen die al getrouwd zijn (en die geen huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt) blijft de algehele gemeenschap van goederen zoals wij die nu kennen van toepassing.

Maak voor het trouwen een opstelling van het vermogen

Als mensen besluiten om voor het huwelijk geen huwelijkse voorwaarden op te stellen, dan doen zij er verstandig aan om voor het huwelijk wel een opstelling van ieders vermogen te maken. Bij een eventuele echtscheiding is dan duidelijk welke goederen en schulden er al waren vóór het huwelijk (en dus niet gemeenschappelijk zijn) en welke goederen en schulden in de beperkte gemeenschap vallen. Met betrekking tot eventuele schuldeisers is een dergelijke opstelling ook van belang. Ook tijdens het huwelijk blijft het belangrijk om een deugdelijke administratie bij te houden.

Voorbeeld: eigen woning voor het huwelijk

De man heeft voor het huwelijk een woning en hypotheek op zijn naam. Wanneer hij straks gaat trouwen, zonder huwelijkse voorwaarden, zal deze woning van hem blijven en niet (meer) gemeenschappelijk worden. Maar wanneer de woning tijdens het huwelijk wordt uitgebouwd, dan kan het zijn dat zijn echtgenote recht heeft op een vergoeding wanneer deze verbouwing met gemeenschappelijk geld is gefinancierd. Administreren is dus belangrijk.

Vragen over huwelijkse voorwaarden

Mocht u vragen hebben over de beperkte gemeenschap of over eventueel op te stellen huwelijkse voorwaarden (of reeds bestaande huwelijkse voorwaarden), dan kunt u uiteraard contact opnemen met één van onze specialisten.