Annet Lunshof

Gespecialiseerd in:

Personen- en familierecht

Annet Lunshof is sinds 1993 advocaat en houdt zich met name bezig met het personen-en familierecht. Vanaf 2004 was zij enkele jaren werkzaam bij de Orde van Advocaten, maar de advocatenpraktijk bleef trekken, zodat zij zich in 2007 weer als advocaat heeft gevestigd.

Zij adviseert en staat zo nodig bij in procedures op het gebied van echtscheidingen, omgangsrecht, alimentatie, ontbinding geregistreerd partnerschap, samenlevingscontracten ontbinden, verdelingen en/of verrekeningen en civiel jeugdrecht (ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen). Door de rechtbank wordt zij wel benoemd tot bijzonder curator in jeugdzaken. Annet heeft de opleiding tot gecertificeerd mediator gevolgd en begeleidt partijen door middel van mediation bij echtscheidingen en overige familiezaken, maar adviseert ook eenzijdig en staat cliënten bij in procedures.

Annet staat geregistreerd als mediator bij MfN, de Mediatorsfederatie Nederland. Zij heeft daarbij de specialisatieopleiding familiemediation afgerond.
Ze kan cliënten ontvangen op één van de kantoorlocaties van Schenkeveld in Hoorn, Alkmaar of Amsterdam.

Annet Lunshof has been a lawyer since 1993 and focuses mainly on personal and family law. Since 2004, she has been working for the Bar Association for a number of years, but the lawyer's practice continued to be attractive , so that in 2007 she re-established herself as a lawyer.

If necessary, she advises and assists in proceedings relating to divorce, parental access rights, maintenance, dissolution of a registered partnership, end of cohabitation, divisions and/or settlements, and civil juvenile law (family supervision orders and placement in care). The court does appoint her as a special trustee in juvenile cases. Annet has completed her training as a certified mediator and assists parties in mediation in divorces and other family matters, but also advises unilaterally and assists clients in proceedings.

Annet is registered as a mediator with MfN, the Mediatorsfederatie Nederland.

She can see clients at one of Schenkeveld's office locations in Hoorn, Alkmaar or Amsterdam.