Verandert er naast partneralimentatie iets bij kinderalimentatie? En gaat er ook iets veranderen rond de pensioenverdeling?

Blog

Onlangs informeerden we u dat de regels rondom partneralimentatie gaan veranderen. Zo wordt bij echtscheidingen die vanaf 1 januari 2020 worden aangevraagd de hoofdregel dat de duur van de partneralimentatie wordt teruggebracht van 12 naar maximaal 5 jaar. Daarnaast wordt vanaf 2020 de aftrekbaarheid van partneralimentatie beperkt.

Kinderalimentatie

In onze praktijk krijgen wij vaak de vraag of de regels voor kinderalimentatie ook zullen wijzigen. Dat is niet het geval; de regels voor kinderalimentatie blijven ongewijzigd. Daarbij heeft kinderalimentatie voorrang boven partneralimentatie. Dat betekent dat als de meest verdienende partner na betaling van kinderalimentatie onvoldoende (draagkracht) overhoudt, er geen partneralimentatie hoeft te worden betaald. De minst verdienende partner ontvangt in dat geval dus alleen kinderalimentatie en moet in het eigen levensonderhoud (zien te) voorzien.

Kinderalimentatie: het zit het ook alweer?

Voor de berekening van kinderalimentatie zijn meerdere zaken van belang, zoals het aantal kinderen, hun behoefte/kosten, de verdeling van zorgtaken, de kinderen van de andere partner binnen het gezin en de draagkracht van alle onderhoudsplichtigen. Stiefouders kunnen, naast de eigen ouders, ook onderhoudsplichtig zijn. De behoefte/kosten van kinderen wordt/worden berekend aan de hand van zogenaamde Nibud-tabellen. Hierin zijn de kosten van een kind berekend als percentage van het gezamenlijke netto gezinsinkomen ten tijde van de scheiding.

Over kinderalimentatie hoeft geen belasting te worden betaald. Evenmin is dit aftrekbaar bij de betaler. Bij partneralimentatie is dat wel het geval.

Pensioenverdeling

Bij een echtscheiding moeten de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten in principe op grond van de Wet Verevening Pensioenrechten worden verdeeld. Dit wordt ook wel ‘pensioenverevening’ genoemd. Tijdens de scheiding kunt u hierover andere afspraken maken. Zo kunt u afzien van aanspraken op elkaars pensioen,   een andere verdeling van de pensioenrechten afspreken of kiezen voor een zogenaamde ‘conversie’. Conversie houdt in dat de ontvangende partner een eigen aanspraak op pensioen bij het pensioenfonds van de ander krijgt.

De regels rondom de pensioenverdeling bij een scheiding gaan mogelijk veranderen. Op dit moment ligt er een voorstel voor een nieuwe wet, die in 2021 van kracht zou moeten gaan. Bij deze wet wordt conversie het uitgangspunt. Uiteraard zullen we u op de hoogte houden van de voortgang van dit wetsvoorstel en de definitieve datum van de inwerkingtreding.

Heeft u nog vragen? Of wilt u een (nieuwe) alimentatieberekening laten maken? Dan kunt u contact opnemen met mr. A.I. Lunshof, familierechtadvocaat van ons kantoor.

Lees ook: