Partneralimentatie uitsluiten in huwelijkse voorwaarden, mag dat?

Blog

Schenkeveld Advocaten - scheiding man vrouw geld

Als u en uw partner uit elkaar gaan, verandert er veel op financieel gebied. Het kan goed zijn dat één van u niet genoeg verdient om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. In dit geval heeft de ander de plicht om bij te dragen in de vorm van partneralimentatie. Kunt u op voorhand al met elkaar afspreken dat u afziet van partneralimentatie en deze afspraak vastleggen in de huwelijkse voorwaarden?

Nihilbeding

Het van tevoren afspraken maken over het afzien van partneralimentatie wordt ook wel nihilbeding genoemd. Notarissen nemen soms een dergelijk nihilbeding op in de huwelijkse voorwaarden.

Afspraak over uitsluiten partneralimentatie nietig verklaard

In een recent arrest van de Hoge Raad (van 25 november 2022) is bepaald dat een afspraak in huwelijkse voorwaarden voorafgaande aan een huwelijk, waarin beide partijen afzien van partneralimentatie, nietig is (op grond van artikel 1:400 lid 2 BW). U kunt alleen bij de echtscheiding afspreken of en zo ja met welk bedrag na de echtscheiding de één tegenover de ander een bedrag aan partneralimentatie zal moeten betalen.

Vragen?

Heeft u nog vragen of  bent u benieuwd hoe Schenkeveld Advocaten u van dienst kan zijn op het gebied van alimentatie? Neem dan contact op met onze advocaat personen- en familierecht.