Kinderalimentatie

Woord

Wat is kinderalimentatie?

Na een scheiding blijven beide ouders de financiële verantwoordelijkheid voor de kinderen dragen (onderhoudsplicht). In veel gevallen wordt één van de ex-partners aangewezen als ‘verzorgende ouder’. Dit brengt vaak meer kosten met zich mee en daarom heeft de verzorgende ouder het recht om kinderalimentatie te ontvangen van de andere ouder.

Kinderalimentatie betalen

De verplichting om kinderalimentatie te betalen staat volledig los van het feit of er nog contact is tussen de ouder en kinderen. De alimentatieplicht geldt tot het kind 18 jaar wordt. Daarna geldt een voortgezette onderhoudsplicht voor de kosten van levensonderhoud en studie tot het kind 21 jaar wordt.

Hoogte van kinderalimentatie

De hoogte van kinderalimentatie kan in overleg met elkaar worden afgesproken. Deze afspraken worden vastgelegd in het ouderschapsplan. De rechter bekijkt of het alimentatiebedrag redelijk is. Indien beide partners er onderling niet uitkomen, is het mogelijk dit bedrag door de rechter te laten bepalen.

De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van twee variabelen:

  • De behoefte van het kind
  • De draagkracht van de ouders.

Kijk voor meer informatie ook op onze pagina alimentatie. Of neem contact op met onze advocaat personen- en familierecht.