Wettelijke indexering alimentatie 2024 is 6,2%

Blog
Schenkeveld Advocaten - portemonnee geld

Betaalt of ontvangt u partner- of kinderalimentatie? Ieder jaar worden alle alimentatiebedragen, zowel kinderalimentatie als partneralimentatie, verhoogd met de wettelijke indexering. De wettelijke indexering voor 2024 is vastgesteld op 6,2%.

Jaarlijkse INDEXERING ALIMENTATIE is VERPLICHT

De indexering geldt zowel voor alimentatie die door een gerechtelijke instantie (rechtbank, gerechtshof) is vastgesteld, als voor alimentatie die onderling is afgesproken. Het is niet vereist dat de wettelijke indexering schriftelijk is vastgelegd of in de uitspraak staat opgenomen. De jaarlijkse indexering is een plicht die volgt uit het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

Hebt u met uw ex-partner (in een convenant of ouderschapsplan) afgesproken dat wordt afgezien van de wettelijke indexering? In dat geval geldt geen verplichting tot het indexeren van de partneralimentatie. De kinderalimentatie moet – ondanks een dergelijke afspraak – in beginsel alsnog geïndexeerd worden, omdat een afspraak tot het niet toepassen van de wettelijke indexering in het nadeel van uw kind kan zijn.

HOE kunt u ALIMENTATIE met INDEXERING 2024 BEREKENEN?

De indexering van de partner- en kinderalimentatie kan als volgt worden berekend: huidig alimentatiebedrag/100 x het percentage van de indexering 2024 + huidig alimentatiebedrag. Voorbeeld: stel dat het huidige bedrag van de partneralimentatie € 500,- is, dan bedraagt het nieuwe alimentatiebedrag na indexering (500/100) x 6,2% + 500 = € 531,-.

Zelf verantwoordelijk voor het indexeren van alimentatie

U bent zelf verantwoordelijk voor het indexeren van de alimentatie. In het geval enkele jaren het initiële bedrag aan alimentatie en niet het geïndexeerde bedrag aan alimentatie is betaald, dan kan de alimentatieontvanger het bedrag aan indexering over de afgelopen jaren alsnog vorderen. U moet dit wel binnen vijf jaar doen, anders verjaart het recht op inning van achterstallige alimentatie.

WAAROM INDEXERING ALIMENTATIE?

Het percentage waarmee alimentatie moet worden geïndexeerd, wordt jaarlijks door het ministerie van Veiligheid en Justitie vastgesteld. De hoogte van de indexering wordt bepaald aan de hand van de stijging van de salarissen en inflatie.

Vragen over wettelijke indexering of alIMENTATIE?

Heeft u vragen over de wettelijke indexering of over het incasseren van achterstallige alimentatie of wilt u een alimentatiebedrag laten vaststellen of wijzigen, dan kunt u contact opnemen met onze specialisten in familierecht.