Wanneer en hoe krijg ik als vader ouderlijk gezag over mijn kind?

Blog
Schenkeveld Advocaten - vader baby

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder ten tijde van de geboorte van het kind, dan heeft u automatisch gezamenlijk met de moeder het ouderlijk gezag over het kind.  Als ongehuwde en niet-geregistreerde partner bent u niet automatisch de juridisch ouder van uw kind en u heeft daar niet automatisch het gezag over. Hoe kunt u dit regelen?

U heeft uw kind (nog) niet erkend en (nog) geen ouderlijk gezag

U kunt uw kind erkennen bij de gemeente. Voor die erkenning heeft u toestemming van de moeder nodig. Daarnaast is vereist dat niet een ander persoon het kind al heeft erkend. Er kunnen slechts twee juridische ouders zijn. Het gezamenlijk gezag kunt u digitaal aanvragen bij de rechtbank of schriftelijk met dit formulier. Ook voor het aanvragen van het gezamenlijk gezag, is instemming van de moeder nodig.

In beginsel wordt een aanvraag tot erkenning en gezamenlijk gezag ingewilligd. Dit kan anders zijn en/of er kunnen extra voorwaarden gelden, als bijvoorbeeld de moeder minderjarig is of u onder curatele bent gesteld.

U heeft uw kind voor 1 januari 2023 erkend en (nog) geen ouderlijk gezag

Als u uw kind voor 1 januari 2023 heeft erkend en niet met de moeder bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft u niet automatisch het gezag over uw kind. U kunt met instemming van de moeder het gezamenlijk gezag aanvragen bij de rechtbank, zoals hierboven beschreven.

U heeft uw kind op of na 1 januari 2023 erkend

Vanaf 1 januari 2023 krijgen niet-geregistreerde en ongehuwde partners automatisch gezamenlijk het ouderlijk gezag over hun kind, zodra het kind wordt erkend. Als u uw kind op of na 1 januari 2023 heeft erkend, dan heeft u dus met de moeder gezamenlijk gezag over uw kind.

Wat als de moeder geen medewerking verleent?

Als niet gehuwde en niet geregistreerde partner, heeft u voor de erkenning van uw kind en het aanvragen van het gezamenlijk gezag over uw kind de medewerking van de moeder nodig. Als de moeder daar geen medewerking aan verleent, dan kunt u met een advocaat de rechter verzoeken om het juridisch ouderschap vast te stellen en/of u te belasten met het gezag.

Een verzoek tot gezamenlijk gezag wordt afgewezen, als:

  • er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren dreigt te raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat daarin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering komt;
  • afwijzing van het verzoek anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is.

Samenvattend wijst de rechter een verzoek tot gezamenlijk gezag af, als uw kind daardoor in zijn ontwikkeling wordt bedreigd.

Vragen over ouderlijk gezag?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? De advocaten personen- en familierecht staan graag voor u klaar.
U kunt ons bellen op 0229-212815 of het contactformulier invullen.