Toestemming nodig van ex-(partner) voor vakantie of identiteitsbewijs voor uw kind?

Blog

Schenkeveld Advocaten - Strand Antalya

Wilt u met uw minderjarige kind naar het buitenland reizen en heeft uw kind (nog) een andere gezaghebbende ouder? U heeft dan toestemming nodig van die gezaghebbende ouder. Ook voor het aanvragen van een identiteitsbewijs voor uw kind, heeft u dan toestemming nodig. Wat kunt u doen als de andere gezaghebbende ouder geen toestemming verleent?

Toestemming vakantie kind

Als u samen met uw ex-partner of een andere persoon (bijvoorbeeld uw huidige partner) het gezag over uw minderjarige kind deelt of als alleen die andere persoon daarover het gezag heeft, dan heeft u toestemming van diegene nodig om naar het buitenland te reizen met uw kind. Het maakt niet uit welk vervoersmiddel u gebruikt voor de reis. Als u geen toestemming heeft van de andere gezaghebbende ouder, dan wordt de reis beschouwd als kinderontvoering. U kunt  dan op het vliegveld tegengehouden worden door de Koninklijke Marechaussee.

De andere gezaghebbende ouder kan toestemming voor de reis verlenen door het invullen en ondertekenen van het formulier “Toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland”.

Aanvragen identiteitsbewijs kind

Ook voor het aanvragen van een identiteitsbewijs voor uw kind, zoals een paspoort, heeft u toestemming van de andere gezaghebbende ouder nodig

Voor het aanvragen van een identiteitsbewijs voor uw kind, kan het formulier “Toestemming ouder/gezaghebber voor minderjarige aanvrager(s)” worden gebruikt.

Vraag op tijd om toestemming

Het is niet verplicht om deze formulieren te gebruiken. Het is wel aan te raden om deze formulieren te gebruiken, omdat daarin alle informatie ingevuld kan worden voor een overgang bij de grens en voor het aanvragen van een identiteitsbewijs.

Het is belangrijk om de andere gezaghebbende ouder tijdig om toestemming te vragen, zodat u, als de toestemming wordt geweigerd, nog de rechter kunt vragen om vervangende toestemming te verlenen.

Verzoek vervangende toestemming van de rechter

Als de andere gezaghebbende ouder geen toestemming verleent voor het aanvragen van een identiteitsbewijs en/of de reis naar het buitenland, dan kunt u de rechter verzoeken om daar vervangende toestemming voor te verlenen. Als het identiteitsbewijs bij de andere gezaghebbende ouder is en deze niet wordt afgegeven, dan kan de rechter worden gevraagd om de andere ouder te bevelen om het identiteitsbewijs af te geven (op straffe van een dwangsom) of kan worden gevraagd om vervangende toestemming voor het aanvragen van bijvoorbeeld een noodpaspoort.  In beginsel wordt binnen zes weken een verzoek tot vervangende toestemming behandeld.

Belang van het kind

De rechter neemt een beslissing die naar zijn oordeel in het belang van het kind wenselijk is. Bij het nemen van de beslissing worden alle omstandigheden en belangen afgewogen. Het verzoek tot vervangende toestemming kan de rechter aan de hand daarvan (i) verlenen, (ii) onder voorwaarden verlenen of (iii) niet verlenen. Tijdens de pandemie hebben meerdere rechters bijvoorbeeld vervangende toestemming verleend voor een reis, onder de voorwaarde dat het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken naar de bestemming op de dag van vertrek positief is.

Vragen over toestemming vakantie met uw kind?

Als u vragen heeft, de andere gezaghebbende ouder weigert om toestemming te verlenen of als u bijvoorbeeld wordt gevraagd om toestemming te verlenen en u dit niet in het belang van uw kind vindt, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze advocaten familierecht.