Partneralimentatie vanaf 2020 verlaagd van 12 naar 5 jaar

Blog

Schenkeveld Advocaten - geld geven

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet Herziening Partner­alimentatie die op 1 januari 2020 in werking zal treden. De duur van de partneralimentatie wordt verkort van twaalf jaar naar een maximum van vijf jaar. Wat betekent dit voor u?

Uitzonderingen

De nieuwe hoofdregel is dat iemand zijn minder of niet verdienende ex-partner vanaf het moment van scheiding de helft van het aantal huwelijksjaren partneralimentatie moet betalen met een maximum van 5 jaar. Er zijn twee uitzonderingen op deze regel:

Langdurige huwelijken

Bij huwelijken langer dan vijftien jaar, waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar lager is dan de AOW-leeftijd, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal tien jaar.

Huwelijken met jonge kinderen

Bij huwelijken met kinderen die nog geen twaalf jaar zijn, wordt de duur van de partner­alimentatie maximaal twaalf jaar (totdat het jongste kind 12 jaar wordt).

Hardheidsclausule

Er geldt wel een zogenaamde hardheidsclausule voor schrijnende gevallen. Als een alimentatiegerechtigde voor of tijdens het huwelijk arbeidsongeschikt of ziek is geworden, kan de alimentatieplicht worden verlengd. Dit wordt per geval bepaald.

Alleen voor nieuwe gevallen
Schenkeveld Advocaten - geld geven

Bij lopende alimentatieverplichtingen verandert er niets. De nieuwe wet geldt alleen voor echtscheidingen die met ingang van 1 januari 2020 zijn gestart. Het kan dus zeer van belang zijn om net voor of net juist na 1 januari a.s. het verzoekschrift tot echtscheiding in te dienen.

Heeft u vragen hierover of wenst u advies, dan kunt u contact opnemen met mr. A.I. Lunshof, familierechtadvocaat van ons kantoor.

Lees ook: Aftrekbaarheid alimentatie beperkt