Aftrekbaarheid alimentatie beperkt

Blog

Schenkeveld Advocaten - alimentatie

Als u partneralimentatie betaalt aan uw ex-partner is deze meestal fiscaal aftrekbaar. Per 1 januari 2020 wordt de aftrek van partneralimentatie stapsgewijs beperkt. Welke gevolgen heeft dat voor u als alimentatiebetaler?

Stapsgewijze beperking

De belastingtarieven in box 1 zullen tot 2021 stapsgewijs naar twee belastingschijven gaan. Dit betekent dat partneralimentatie vanaf dit jaar elk jaar met een sterk afnemend percentage zal kunnen worden afgetrokken, oftewel als aftrekpost in de aangifte zal kunnen worden opgenomen.

2019 52%
2020 46%
2021 43%
2022 40%
2023 37%

Netto alimentatielast hoger

Hierdoor zal de netto alimentatielast voor de alimentatieplichtige dus elk jaar een stuk hoger worden. Bij vaststelling van partneralimentatie is het dan ook verstandig en reëel om daarbij voor de komende jaren af te spreken in hoeverre de partneralimentatie elk jaar zal wijzigen, afhankelijk van het in dat jaar geldende percentage voor aftrek.

Indien een vast bedrag wordt vastgesteld en deze niet kan worden gewijzigd ten gevolge van een ander belastingtarief, zal dat betekenen dat de netto alimentatiedruk voor de alimentatieplichtige immers steeds hoger wordt. Er kan nu al berekend worden wat de partneralimentatie elk jaar opnieuw zal zijn, maar ook kan worden afgesproken en liefst vastgelegd dat de alimentatie elk jaar zal worden aangepast aan het nieuwe percentage.

Dubbel benadeeld

Overigens geldt dit nieuwe belastingstelsel ook voor de aftrek van hypotheekrente. De netto woonlast wordt dus elk jaar versneld hoger. Een alimentatieplichtige met een eigen woning wordt dus dubbel benadeeld.

Alimentatie laten herberekenen

Wilt u weten welke gevolgen het nieuwe stelsel voor u heeft of wilt u uw alimentatie laten herberekenen? Neem dan contact op met onze advocaat personen- en familierecht of vul het contactformulier in.

Lees ook: Partneralimentatie vanaf 2020 verlaagd van 12 naar 5 jaar