Hoe wordt de hoogte van het smartengeld vastgesteld?

Vraag

De hoogte van het smartengeld kan niet nauwkeurig worden vastgesteld. Het slachtoffer heeft recht op een billijke vergoeding, die afhankelijk is van alle omstandigheden van het geval. Veelal wordt aansluiting gezocht bij de vergoeding die in vergelijkbare zaken door Nederlandse rechters is toegekend. In dit kader is het dan ook van belang dat de letselschadeadvocaat heel duidelijk en concreet omschrijft welke gevolgen een bepaald ongeval op het leven van het slachtoffer heeft.

Lees ook: 

Meer weten over dit rechtsgebied? > Advocaat letselschade.