Regels opslagplaatsen voor vaste mest in Nederland

Blog
Schenkeveld Advocaten - Mest

Waar moet een mestopslagplaats aan voldoen?

Dit hangt af van uw situatie. De basis van de nationale regelgeving voor vaste mestopslag is de Wet Milieubeheer.  Op basis van deze wet zijn regels opgesteld in het Activiteitenbesluit Milieu en de Activiteitenregeling Milieu. De eisen voor de opslag van vaste mest hangen af van de vraag of het gaat om een “inrichting”.

Bekijk nu via onze checklist welke regels voor u gelden!