Annette Mak

Advocaat

Heeft u vragen over intellectuele eigendom? Wilt u een merk of model (internationaal) laten registreren? Zoekt u iemand die u kan begeleiden bij het opzetten van een (internationaal) licentieprogramma en de bijbehorende overeenkomsten voor u kan opstellen? Of speelt er een conflict over de bescherming van uw IE-rechten of die van de wederpartij? Dan help ik u graag.

Ik ben gespecialiseerd in IE-recht en heb veel ervaring met het adviseren en procederen over octrooien, merken, modellen, auteursrechten, kwekersrechten, databankrechten en know-how. Ook houd ik mij bezig met onrechtmatige handelingen in de concurrentiestrijd, het mededingingsrecht en food law waaronder novel foods. Ik heb veel ervaring met de verschillende (internationale) procedures, waaronder Amerikaanse procedures en procedures bij het BOIP, EUIPO en het Europese Hof van Justitie. Ik ben toegelaten tot de New York Bar en werk regelmatig samen in grote internationale teams van advocaten, fiscalisten, accountants en technisch en biologisch geschoolden. Het adviseren en schrijven in de Engelse taal is voor mij geen probleem.

Naast het IE recht houd ik mij ook bezig met ondernemingsrechtelijke conflicten, bankgeschillen en geschillen over koopovereenkomsten van paarden. Het laatste vloeit voort uit mijn hobby. Met mijn eigen paard train ik iedere dag en ik neem regelmatig deel aan wedstrijden met haar. Daarnaast ben ik actief bij de organisatie van verschillende hippische evenementen. Reden waarom ik mij ook heb gespecialiseerd in hippisch recht.

Ik ben een erg gedreven advocaat die de overtuiging heeft dat het beste resultaat in een zaak samen met u wordt behaald. Ik kan goed meedenken en ben erg professioneel. Dat uit zich in een hoge kwaliteit van advisering/service, snelheid, een grote inzet en probleemoplossend denken. Ik werk graag aan (zeer) ingewikkelde zaken waarbij het mijn streven is de kwestie tot de kern terug te brengen. Mijn cliëntenbestand is divers. Ik werk voor multinationals maar ook het MKB in diverse sectoren waaronder de pharmaceutische sector, de plantenveredelingssector, de verpakkingsindustrie en de kansspelindustrie.

Lidmaatschap

  • Vereniging Intellectuele Eigendom Proces Advocaten (VIEPA)