Pachtprijzen per 1 juli 2023 gestegen

Blog
Schenkeveld Advocaten - pacht1

In de pachtovereenkomst heeft u een pachtprijs afgesproken met de andere partij. Deze prijs mag bij reguliere pacht niet uitkomen boven de wettelijke pachtnormen. Deze normen worden jaarlijks gewijzigd. Op 1 juli 2023 zijn de nieuwe pachtnormen voor tuinland, akkerbouw- en grasland, agrarische gebouwen en agrarische woningen bekend gemaakt en in werking getreden. Hierdoor verandert de pachtprijs in uw pachtovereenkomst automatisch ook mee. U hoeft de nieuwe prijs niet door de grondkamer te laten goedkeuren.

Pachtprijzen verschillen per grond en regio

De normen zijn berekend op basis van de uitgangspunten in het Pachtprijzenbesluit 2007. Ze verschillen zoals gebruikelijk per grondsoort en per regio waar de pachtgrond in Nederland is gelegen. Voor de nieuwe pachtnormen verwijzen we u naar de tabel met de nieuwe pachtnormen 2023  .

Pachtprijzen stijgen meer dan gebruikelijk

Wat opvalt is dat de pachtnormen voor los bouw- en grasland in alle pachtprijsgebieden hogen zijn dan de pachtnormen van 2022. Daarnaast stijgen de prijzen dit jaar ook meer dan gebruikelijk. Dit komt volgens de minister gedeeltelijk door de bovengemiddelde opbrengsten in het jaar 2021 en gedeeltelijk door de bovengemiddelde inflatie in het voorbije jaar.

Vragen over de pachtprijzen voor 2023?

Heeft u vragen over de pachtnormen 2023, bijvoorbeeld of uw pachtprijs wel aan de normen voldoet, neemt u dan gerust contact op met een van onze specialisten pachtrecht.