Affectieschade: ook nabestaanden en naasten kunnen aanspraak maken op een vorm van smartengeld

Blog

Wat is affectieschade?

Tot nu toe had alleen het slachtoffer de mogelijkheid om de schade te verhalen na een ongeval. Daar komt nu verandering in. Vanaf 1 januari 2019 kunnen ook de naasten of nabestaanden van een slachtoffer een vergoeding ontvangen na een ongeval. Deze vergoeding wordt ook wel affectieschade genoemd.

Vergoeding van affectieschade is een vorm van smartengeld voor naasten. Het gaat hier niet om vermogensschade, maar om het leed dat naasten of nabestaanden ondervinden doordat een persoon waarmee men een affectieve band heeft, ernstig gewond raakt of overlijdt.

Vergoeding affectieschade vragen

Je vraagt om een vergoeding aan degene die het ongeval heeft veroorzaakt en aansprakelijk is voor de schade. In de praktijk zal dit veelal de betrokken aansprakelijkheidsverzekeraar betreffen.

De vergoeding wordt alleen uitgekeerd aan naasten van slachtoffers die ernstig en blijvend letsel hebben opgelopen. Dit kan bijvoorbeeld zijn als je partner na een medische fout zwaar gehandicapt is geraakt of als je kind overlijdt door een verkeersongeluk. De vergoeding kan het verdriet niet wegnemen, maar het kan wel zorgen voor erkenning en helpen bij de verwerking van het leed.

Aan wat voor ongevallen moet ik denken?

Het kan om een van de volgende ongevallen gaan: een verkeersongeluk, een bedrijfsongeval, een geweldsmisdrijf of een medische fout. Je kunt dus ook om een vergoeding vragen als het letsel of overlijden is veroorzaakt door een fout van een arts.

Heb ik recht op schadevergoeding (smartengeld)?

Onder andere de partner van het slachtoffer, de kinderen en de ouders komen in aanmerking voor het ontvangen van een schadevergoeding. Maar niet alleen de partner/kinderen en ouders kunnen een smartengeldvergoeding aanvragen. De kring van gerechtigden kan ruimer zijn.

Van belang is dat sprake is van een voldoende nauwe band met het slachtoffer en dat de (zorg)relatie tot het slachtoffer duurzaam is. Hierbij valt te denken aan: gevallen waarin de zorg voor een kleinkind duurzaam in het gezin van een grootouder plaatsvindt en gevallen van duurzame zorg voor een kind door pleegouders.

Hoeveel smartengeld kan ik ontvangen als naaste/nabestaande?

De vergoeding is een vast bedrag tussen de €12.500 en €20.000 euro. De partij die het ongeval heeft veroorzaakt, moet dit betalen. Dit zal veelal de verzekeraar zijn van de aansprakelijke partij.

Vanaf wanneer is de nieuwe wet geldig?

De nieuwe wet treedt in werking op 1 januari 2019. De wet heeft geen terugwerkende kracht. Dat betekent dat je alleen om smartengeld kunt vragen als het ongeval op of na 1 januari 2019 heeft plaatsgevonden.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met een van onze letselschade specialisten.