De hoogte van smartengeld: afhankelijk van persoonlijke omstandigheden

Blog

Schenkeveld Advocaten - geld

Als u letselschade heeft opgelopen, dan heeft u recht op een smartengeldvergoeding. Deze vergoeding compenseert de immateriële schade als gevolg van het opgelopen letsel.

Welke factoren spelen een rol bij de vaststelling van de hoogte van een smartengeldvergoeding waarop een slachtoffer van bijvoorbeeld een verkeersongeval recht heeft? Kunnen subjectieve persoonlijke omstandigheden ook een rol spelen?

Wat is smartengeld?

Smartengeld is een vorm van schade, namelijk immateriële schade voor pijn, verdriet en gederfde levensvreugde. Het gaat dan om wat bijvoorbeeld een verkeersongeval dan wel een bedrijfsongeval mentaal met u heeft gedaan. Smartengeld is een schadepost die moeilijk kan worden bepaald omdat er geen factuur of een bonnetje voorhanden is.

Voor het bepalen van de hoogte van het smartengeld wordt gekeken naar eerdere uitspraken van rechters in soortgelijke gevallen. Deze uitspraken zijn opgenomen in de Smartengeldgids van de ANWB. Deze gids wordt in de praktijk vaak gebruikt door verzekeraars, maar ook door letselschade advocaten. Gekeken wordt welke uitspraken qua feiten en omstandigheden in de buurt komen van de kwestie. Gekeken wordt naar de bedragen die in deze zaken zijn toegekend.

Is de hoogte van het gevorderde smartengeld toewijsbaar?

In een deelgeschilprocedure [1] lag de vraag voor of de hoogte van het gevorderde smartengeld toewijsbaar was of niet. Het ging in deze zaak om een verkeersongeval als gevolg waarvan er knieklachten zijn ontstaan bij het slachtoffer. Door deze knieklachten was het slachtoffer beperkt.

Het slachtoffer heeft in deze zaak een smartengeldvergoeding van € 22.500,00 gevorderd. Het ongeval heeft namelijk veel impact gehad op het leven van het slachtoffer. Zij is geopereerd aan haar knie waarna het herstel langzaam verliep. De operatie heeft helaas niet het gewenste resultaat gehad omdat de pijnklachten en daarmee de beperkingen bleven bestaan. Het slachtoffer heeft veel medicatie moeten slikken die zij moeilijk kon verdragen vanwege darmklachten. Daarnaast is zij na het ongeval moeder geworden en kan zij door de klachten maar moeilijk voor haar baby zorgen. Door het slachtoffer is aangegeven dat de smartengeldbedragen in Nederland aan de lage kant zijn. Het leed, de pijn en de beperkingen rechtvaardigen volgens haar een aanzienlijk hoger bedrag aan smartengeld dan uit de Smartengeldgids volgt.

De WAM-verzekeraar – Unigarant – is van mening dat er aansluiting moet worden gezocht bij de bedragen die in vergelijkbare gevallen zijn opgenomen in de Smartengeldgids. Unigarant is bereid om een bedrag van € 5.000,00 aan smartengeld te betalen, al vindt zij dit wel aan de hoge kant. Geoordeeld was dat er 1 tot 3% blijvende invaliditeit aan de orde was. Dit houdt in dat er maar weinig blijvende beperkingen aan de orde zijn. De klachten van het slachtoffer zijn volgens Unigarant voorts moeilijk objectiveerbaar.

Persoonlijke subjectieve omstandigheden wegen zwaar bij vaststellen smartengeld

De rechtbank overweegt dat er knieklachten zijn met beperkingen als gevolg van het verkeersongeval. Het percentage blijvende invaliditeit is objectief gezien gering, maar de persoonlijke subjectieve omstandigheden wegen zwaar omdat het slachtoffer als moeder van een baby meer last heeft van haar beperkingen, aldus de rechtbank. De door Unigarant genoemde uitspraken uit de Smartengeldgids laten lagere bedragen zien, maar gezien de persoonlijke, subjectieve omstandigheden van het slachtoffer, acht de rechtbank een hogere vergoeding passend.

Volgens de rechtbank is de Smartengeldgids van de ANWB maar een leidraad. De rechtbank acht het door het slachtoffer gevorderde aan de hoge kant en komt zelf tot een bedrag van € 7.500,00 aan smartengeld.

Gratis bijstand van een letselschade advocaat

Mocht u bijstand wensen van een letselschade advocaat bij het aansprakelijk stellen van de aansprakelijke partij en het verhalen van uw schade waaronder het smartengeld, dan staan de letselschade advocaten van Schenkveld Advocaten voor u klaar.

Indien de aansprakelijkheid vaststaat, dan zijn de kosten van een letselschade advocaat aan te merken als schade en worden deze doorgaans volledig vergoed door de aansprakelijke WAM-verzekeraar.

[1] Rechtbank Rotterdam 30 september 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:8289