Geen affectieschade voor broer en zus na overlijden door een verkeersongeval

Blog

Schenkeveld Advocaten - vrouw verdrietig

Sinds 1 januari 2019 kunnen nabestaanden en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel aanspraak maken op een vergoeding van affectieschade. Onlangs oordeelde de rechtbank Noord-Nederland dat een broer en zus van een overledene in die zaak niet in aanmerking kwamen voor affectieschade.

Wat is affectieschade?

Affectieschade is de immateriële schade die bestaat uit het verdriet dat wordt veroorzaakt door het overlijden of zwaar gewond raken van een naaste door toedoen van een ander. Bijvoorbeeld bij een verkeersongeval waarvoor een ander aansprakelijk is, een medische fout of een bedrijfsongeval. De omvang van de schade staat bij affectieschade vast en is opgenomen in een tabel (Besluit vergoeding affectieschade). Het bedrag varieert tussen € 12.500 en € 20.000.

In de wet is maar een beperkte groep personen aangewezen die een beroep kan doen op affectieschade (artikel 6:107 lid 2 en artikel 6:108 lid 4 BW): echtgenoten, levensgezellen, ouders, kinderen etc. Broers en zussen worden in dit lijstje niet genoemd.

Wel affectieschade voor vader, geen affectieschade voor broer en zus

Terug naar de zaak. Een vrouw kwam bij een eenzijdig verkeersongeval om het leven. Hierop deden de vader en de broer en zus van het slachtoffer een beroep op affectieschade. De SVI-verzekeraar keerde de affectieschade aan de vader van het slachtoffer uit, maar weigerde de uitkering aan de broer en zus.

Zoals gezegd worden broers en zussen niet expliciet genoemd in het rijtje met naasten uit artikel 6:107 en 6:108 BW. Daarom deden de broer en zus een beroep op categorie g van lid 4 van artikel 6:108 BW: een ander persoon die in een zodanige nauwe persoonlijke relatie tot de overledene staat dat deze een normale familieverhouding overstijgt. Dit wordt ook wel de hardheidsclausule genoemd.

Beroep op de hardheidsclausule

De rechtbank stelde de verzekeraar in het gelijk. Volgens de rechter kan alleen in uitzonderlijke situaties een beroep op de hardheidsclausule worden gedaan, zoals in de situatie waarin broers en zussen met elkaar samenwonen en voor elkaar zorgen. In zo’n situatie overstijgt de persoonlijke relatie de normale familieverhoudingen. In deze zaak was er volgens de rechtbank weliswaar sprake van een warme en waardevolle familieband tussen de broer en zussen, maar dit was niet voldoende om een beroep op de hardheidsclausule te rechtvaardigen. De rechtbank wees de vorderingen van de broer en de zus dan ook af.

Bijstand van een letselschade advocaat bij affectieschade

Naar verwachting wordt de Wet Affectieschade in 2024 geëvalueerd. Het zou goed zijn als er dan nog eens goed gekeken wordt naar de groep naasten die in aanmerking komt voor de vergoeding van affectieschade. Ook broers en zussen kunnen immers veel leed ervaren door het overlijden van een familielid.

Bent u een nabestaande of naaste van een slachtoffer en wenst u bijstand bij het verhalen van overlijdens- dan wel affectieschade? Dan kunt u altijd contact opnemen met de  letselschadespecialisten van Schenkeveld Advocaten voor een gratis adviesgesprek. Mocht er sprake zijn van aansprakelijkheid, dan zijn de kosten van een letselschade advocaat aan te merken als schade en worden deze doorgaans volledig vergoed door de aansprakelijke verzekeraar.