Affectieschade (smartengeld voor nabestaanden)

Woord

Wat is affectieschade?

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Affectieschade op 1 januari 2019 kunnen nabestaanden en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel aanspraak maken op een vergoeding van affectieschade. Affectieschade is een vorm van smartengeld voor naasten. Het betreft het leed dat naasten of nabestaanden ondervinden als iemand waarmee ze een affectieve band hebben, ernstig gewond raakt of overlijdt.

Hoe hoog is de vergoeding van affectieschade?

Bij de vergoeding van affectieschade gaat het niet om het vergoeden van gemaakte kosten, maar om een vast bedrag met als doel om de naasten/nabestaanden een stukje erkenning en mogelijk ook genoegdoening te verschaffen.  Er is een staffel opgesteld met vaste bedragen voor verschillende situaties (Bron:overheid.nl):

Affectieschade tabel

 

Twijfelt u of u recht hebt op vergoeding van affectieschade? Neem gerust contact op met één van onze letselschade advocaten voor een vrijblijvend gesprek.

Lees ook:
Geen affectieschade voor broer en zus na overlijden door een verkeersongeval
Ook nabestaanden en naasten kunnen ná 1 januari 2019 aanspraak maken op een vorm van smartengeld