Bedrijfsongeval: toedracht onduidelijk, werkgever toch aansprakelijk?

Blog
Schenkeveld Advocaten - val van ladder1

Stel: een werknemer heeft letsel opgelopen bij een bedrijfsongeval, maar het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Is de werkgever dan toch aansprakelijk of niet? Over deze vraagt buigt de Hoge Raad (de hoogste rechter van ons land) zich op dit moment.

Onlangs heeft advocaat-generaal Hartlief de Hoge Raad over deze vraag geadviseerd. En zijn conclusie was interessant. Reden waarom we die conclusie in dit artikel voor u samenvatten.

Bedrijfsongeval: Werknemer valt en loopt rugletsel op

In deze zaak gaat het om het volgende. Een werknemer werkte als spuiter in dienst van een autoschadebedrijf. Hij was gedetacheerd bij een ander bedrijf, waar hij in een spuitcabine spuitwerkzaamheden verrichtte. Op een dag moest hij bij het uitvoeren van die werkzaamheden gebruikmaken van een ‘klimmiddel’. Tijdens de procedure is niet duidelijk geworden van welk (soort) klimmiddel hij gebruik maakte, maar wat wel duidelijk werd: tijdens het uitvoeren van zijn werk viel hij van dit klimmiddel en liep daarbij rugletsel op. Een halfjaar na deze val stelde hij zowel zijn formele werkgever (het autoschadebedrijf) als de inlenende werkgever aansprakelijk voor zijn schade. Beide werkgevers wezen aansprakelijkheid van de hand. Volgens hen was er sprake van een huis-, tuin- en keukenongeval.

Zorgplicht werkgever

In eerste instantie oordeelde de kantonrechter dat de werkgevers niet aansprakelijk waren omdat zij aan hun zorgplicht hadden voldaan. Hierop ging de werknemer in hoger beroep. Het hof was het niet eens met de kantonrechter en oordeelde dat de werkgevers niet aan hun zorgplicht hadden voldaan. Volgens het hof waren zij dus wel aansprakelijk voor de schade van de werknemer. De werkgevers gingen vervolgens in cassatie bij de Hoge Raad.

Aansprakelijkheid werkgever

Voordat de Hoge Raad uitspraak doet, wordt er altijd eerst een advies uitgebracht door een advocaat-generaal. In deze zaak concludeerde hij dat voor het aannemen van aansprakelijkheid van de werkgever voldoende is dat vast komt te staan dat de werknemer schade heeft geleden tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden. Een werknemer hoeft niet te bewijzen hoe het ongeval is gebeurd. Blijft die oorzaak onduidelijk? Dan is het aan de werkgever (in dit geval: werkgevers) om te bewijzen wat er is gebeurd én dat er daarbij door de werkgever(s) geen zorgplicht is geschonden. Daarmee draagt de werkgever het bewijsrisico. De advocaat-generaal geeft werkgevers daarom de tip om iedere melding van een ongeval serieus te nemen en de toedracht ervan te laten onderzoeken en vastleggen in een ongevalsrapportage.

In deze zaak had het hof al vastgesteld dat de werknemer van een klimmiddel was gevallen. Volgens de advocaat-generaal kan hierdoor in het midden blijven om welk klimmiddel het ging. Daarnaast oordeelt de advocaat-generaal dat er in deze zaak geen sprake was van een huis-, tuin-, en keukenongeval. De conclusie van de advocaat-generaal is dus dat de werkgevers in deze zaak, op grond van de door het Hof vastgestelde feiten, aansprakelijk zijn voor de schade van de werknemer.

Kosteloze bijstand letselschade advocaat bij bedrijfsongeval

Uiteraard zullen wij deze zaak in de gaten blijven houden en u op de hoogte brengen van de uitspraak van de Hoge Raad.

Heeft u in de tussentijd vragen? Of bent u benieuwd of u uw werkgever aansprakelijk kunt stellen voor uw letselschade? Dan staan de letselschade advocaten van Schenkeveld Advocaten voor u klaar. In de meeste gevallen kost onze bijstand u niets. Als uw werkgever aansprakelijk is, dan zijn de kosten van een letselschade advocaat onderdeel van uw schade en worden deze doorgaans volledig vergoed door de aansprakelijke verzekeraar. Neem vandaag nog contact op.