Letselschade ZZP’er door een bedrijfsongeval

Blog

Schenkeveld Advocaten - veiligheidsschoen schroef

Als u als ZZP’er een bedrijfsongeval krijgt, zijn de gevolgen vaak ingrijpend. Zeker als u door dat ongeval (langere tijd) niet kunt werken. U kunt de opdracht immers niet meer afmaken en ook geen nieuw werk aannemen. Het gevolg? Uw inkomen valt direct volledig weg. Wat doet u dan?

Aansprakelijkheid bedrijfsongeval zzp’er

Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) had afgesloten, kunt u daar een beroep op doen. Maar de praktijk leert dat veel ZZP’ers geen AOV hebben afgesloten, omdat zo’n verzekering erg duur is. Maar ook als u wel een AOV had afgesloten, zal de uitkering niet alle schade dekken.

Wist u dat u ook uw opdrachtgever aansprakelijk kunt stellen voor uw schade? In de wet (artikel 7:658 lid 4 BW) en rechtspraak is namelijk bepaald dat een opdrachtgever die u werk laat uitoefenen in de uitoefening van uw beroep of bedrijf aansprakelijk is voor de schade die u in de uitvoering van deze werkzaamheden lijdt. Dat is alleen anders als het ongeval is ontstaan door opzet of een roekeloze werkwijze van uw kant. In de praktijk wordt dat niet snel aangenomen.

Welke letselschade kunt u verhalen als zzp’er na een bedrijfsongeval?

Als u besluit om uw opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor uw schade, is het van belang om dat zo snel mogelijk te doen. Dit om te voorkomen dat uw schade snel ver oploopt en u zelf veel kosten moet maken. Na de erkenning van de aansprakelijkheid kunt u namelijk altijd een voorschot op uw schade vragen.

Welke schadeposten komen zoal voor vergoeding in aanmerking?

  • Kosten voor hulp bij het uitvoeren van de huishoudelijke taken.
  • Medische kosten, waaronder het betaalde eigen risico.
  • Kosten voor fysiotherapeutische behandelingen.
  • Reis- en parkeerkosten naar behandelaren.
  • Een vergoeding voor uw verblijf in het ziekenhuis dan wel een revalidatiekliniek.
  • Kosten voor hulp bij het uitvoeren van de klussen in huis en in de tuin.
  • Kosten voor hulp bij uw zelfverzorging, zoals het wassen van uw haren en het aankleden.
  • Het smartengeld voor pijn, verdriet en gederfde levensvreugde.
  • Overige schadeposten, zoals spullen die kapot zijn gegaan als gevolg van het bedrijfsongeval.

Inspectie SZW en een bedrijfsongeval

Als u na het ongeval in het ziekenhuis bent opgenomen of blijvend letsel heeft opgelopen, moet uw opdrachtgever een melding van het bedrijfsongeval maken bij de Inspectie SZW. Een inspecteur van de inspectie zal in dat geval een onderzoek doen naar het bedrijfsongeval.

Mocht uit het onderzoek blijken dat uw opdrachtgever een verwijt valt te maken, dan kan hij een boete opgelegd krijgen. De inspecteur zal hiervan een rapport opmaken. Met dit rapport kan doorgaans ook aangetoond worden dat uw opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn zorgplicht als het gaat om het voorkomen van bedrijfsongevallen.

Gratis hulp bij claimen van uw letselschade na een bedrijfsongeval

Als u het slachtoffer bent van een bedrijfsongeval, is het aan te raden om zo snel mogelijk een letselschade advocaat in te schakelen om uw werkgever aansprakelijk te stellen. Als de aansprakelijkheid wordt erkend, zijn alle kosten van de letselschade advocaat te verhalen op de verzekeraar van uw opdrachtgever en is de bijstand voor u kosteloos. Bovendien zijn de letselschade advocaten van Schenkeveld Advocaten vaak bereid om kosteloos een brief op te stellen gericht aan uw opdrachtgever.

Vragen over het verhalen van uw letselschade door een bedrijfsongeval

U kunt u met ons bellen via telefoonnummers:

U kunt ook het contactformulier invullen.