Meer letselschade door stijging verkeersongevallen

Blog

Schenkeveld Advocaten - A,Motobike,Crashed,Into,A,Car,A,Motorcyclist,Was,Injured

De Telegraaf meldde begin januari dat in 2022 dat het aantal dodelijke verkeersslachtoffers steeg tot recordhoogte. Ook het aantal verkeersongevallen waarbij minimaal één gewonde te betreuren viel, nam toe tot 21.457, ruim 3500 meer dan het jaar ervoor. Ook het aantal ongevallen met alleen materiële schade steeg in vergelijking met vorig jaar met 10.028 incidenten tot 75.025 ongevallen.

Meer fietsongevallen

Volgens Paul Broer, portefeuillehouder verkeer van de Nationale Politie, hebben veel ongevallen te maken met de verhoogde verkeersintensiteit. Het is een stuk drukker op de wegen. Ook is er sprake van meer fietsongevallen omdat de populariteit van het fietsen is toegenomen, aldus Paul Broer.

Verkeersongevallen door menselijk falen

Uit de cijfers van Veilig Verkeer Nederland blijkt dat 95% van de verkeersongevallen een gevolg is van menselijk falen. Volgens hen valt er winst te behalen door  bijvoorbeeld het indammen van te hoge snelheden, het voorkomen van het gebruik van alcohol, lachgas, drugs en het gebruik van smartphones tijdens deelname aan het verkeer.

Letselschade

De toename van het aantal verkeersongevallen is verontrustend te noemen gezien het letsel en de schade die een ongeval teweeg kan brengen. In sommige gevallen is er zelfs sprake van een overlijden als gevolg van een ongeval.

Verhaal uw schade op de aansprakelijke partij

Als u een verkeersongeval is overkomen met letsel en daarmee schade tot gevolg, dan kunt u in de meeste gevallen uw schade volledig verhalen op de aansprakelijke partij. Aan welke schade moet u dan onder andere denken?

  • Het missen van loon (evenals ORT);
  • Hulp bij het uitvoeren van de huishoudelijke taken;
  • Hulp bij het uitvoeren van de taken in de tuin en om het huis;
  • Medische kosten, zoals het eigen risico en kosten van bijvoorbeeld een fysiotherapeut;
  • Reiskosten naar medische behandelaren;
  • Hulp bij de zelfverzorging, zoals bij het douchen en de toiletgang;
  • Het smartengeld (immateriële schade zoals pijn en verdriet);
  • Overige schadeposten, zoals kapotte spullen als gevolg van het ongeval.

Schakel een letselschade advocaat in

Een letselschade advocaat van Schenkeveld Advocaten kan u helpen bij het aansprakelijk stellen van de aansprakelijk partij. Dit is de WAM-verzekeraar als de aansprakelijke partij in een motorvoertuig reed. Als de aansprakelijke partij niet in een motorvoertuig reed, zoals een fietser, dan is de kans groot dat de aansprakelijke partij een aansprakelijkheidsverzekering heeft welke dekking biedt voor het door u opgelopen letsel.

Nadat de aansprakelijkheid is erkend, zal samen met u uw schade in kaart worden gebracht en worden verhaald. Daarnaast zal uw herstel worden gemonitord en waar mogelijk met u  worden meegedacht als het gaat om uw herstel.

Vrijblijvend advies

Onze letselschade advocaten kunnen u in de meeste gevallen kosteloos bijstaan. Voor vrijblijvend advies kunt u contact opnemen op telefoonnummer 0229-212815.