Wettelijke indexering alimentatie 2019 is 2%

Blog

Als u alimentatie betaalt, moet u dit bedrag per 1 januari 2019 verhogen met de wettelijke indexering van 2%. Dit geldt voor alle alimentatiebedragen, zowel kinderalimentatie als partneralimentatie. Iedereen die op grond van een beslissing van de rechtbank of een overeenkomst alimentatie betaalt, is verplicht deze verhoging te betalen aangezien het een wettelijke indexering betreft. Hebt u met uw ex-partner in een schriftelijke overeenkomst (bijvoorbeeld een convenant of ouderschapsplan) bepaald dat u afwijkt van deze wettelijke indexering, dan hoeft de verhoging uiteraard niet betaald te worden.

Waarom indexering?

Ieder jaar wordt het indexeringspercentage vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Uitgangspunt is dat de koopkracht van alimentatiegerechtigden op peil moet blijven. Daarom wordt de ontwikkeling van het loonpeil gevolgd bij de jaarlijkse vaststelling. U heeft automatisch recht op verhoging van de alimentatie, u hoeft hier niet om te vragen.

Verjaring

De wettelijke indexering is cumulatief. Dat betekent dat de verhoging jaarlijks boven op de vorige verhoging komt.
Indien het alimentatiebedrag in de afgelopen jaren niet geïndexeerd is, kunt u de indexering over die jaren nog terug vorderen. Dit kan niet onbeperkt. Na 5 jaar verjaart het recht op inning van achterstallige alimentatie en hiermee ook de indexering. Als u binnen die 5 jaar geen actie onderneemt, kan ook het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) of een deurwaarder niets meer voor u doen.

Heeft u vragen over de wettelijke indexering of over het incasseren van achterstallige alimentatie of wilt u een alimentatiebedrag laten vaststellen of wijzigen, dan kunt u uiteraard contact opnemen met onze specialist in familierecht.

Lees ook:
Partneralimentatie vanaf 2020 verlaagd van 12 naar 5 jaar
Aftrekbaarheid alimentatie beperkt